Po Soborze Watykańskim II Pan Bóg nie zmienił poglądów.

Zapraszam na mój nowy blog:

poniedziałek, 10 października 2011

Po wyborach


   W historii różne bywały wybory. Bywały wybory sfałszowane. Bywały wybory, które wynosiły do władzy ludzi niebezpiecznych, którzy okazywali się zgrają bandytów.
   A tutaj taki stary tekst z Księgi Sędziów. Dlaczego go dzisiaj cytuję?...
   „Abimelek, syn Jerubbaala, udał się do Sychem, do braci (…) Dali mu (…) siedemdziesiąt syklów srebra ze świątyni Baal-Berita. Abimelek zaś naprzyjmował za nie do swego towarzystwa nicponiów i awanturników, którzy za nim poszli” (Sdz 9, 1.4).

   Kilka reminiscencji sprzed roku.
   W poniedziałek 4 października 2010 roku pisałem tutaj na blogu:
   «W sobotę antychryst odrodził się w Polsce, „świadom, że mało ma czasu” (Ap 12, 12). Wieczorem zdziczenie przeciwnika sięgnęło zenitu. Przynaglony wewnętrznie, przerwałem modlitwy i pełnym głosem, dobitnie, w kierunku bluźnierców, w stule, którą zawsze mam na sobie podczas modlitwy, z pełnym autorytetem kapłańskim, z wzniesioną ręką, wypowiedziałem: „Dotknie was ręka Pańska! Dotknie was ręka Pańska! Dotknie was ręka Pańska!” Wszyscy dodaliśmy: „Amen! Amen! Amen!”
   Pan Jezus nie uśmiechał się do szatana i jego agentów. To jest walka na śmierć i życie».

   A 29 października 2010 roku pisałem tutaj:
   «2 października 2010 roku odrodził się w Polsce antychryst. Będzie się nasilać jego destrukcyjne działanie. To się już dzieje. A będzie jeszcze trudniej. Antychryst stosuje starą destrukcyjną regułę  divide et impera – dziel i rządź. Teraz szatan przerabia odcinek szczególnie strategiczny: burzenie relacji wiernych z duchowieństwem, niszczenie autorytetu biskupów i kapłanów. Tu działać będzie ze szczególną zaciekłością i przewrotnością.
   Będą atakowani biskupi i księża. Szatan i jego poplecznicy dobrze wiedzą, że niszcząc autorytet duchownych niszczyć będą wiarę w sercach ludzi. Wielu odejdzie od Kościoła. Wielu straci wiarę. Wielu zwątpi. „Powstanie wielu fałszywych proroków i wielu w błąd wprowadzą; a ponieważ wzmoże się nieprawość, oziębnie miłość wielu” (Mt 24, 11-12). Będą rzucane na duchownych podejrzenia, oszczerstwa, pomówienia, fałszywe oskarżenia, dziwaczne oceny, aby zasiać zwątpienie w sercach wiernych. Kapłanów szczerze niosących innym światło wiary (przez głoszenie Ewangelii) i łaskę uświęcającą (przez sprawowanie sakramentów) przedstawiać się będzie jako manipulatorów, jako najgorszych i najbardziej zacofanych ciemiężycieli ludzkości, których szkoda słuchać, z którymi nawet nie warto rozmawiać i z nimi się liczyć, żenująco śmiesznych i nie przystających zupełnie do nowoczesności i mentalności nowoczesnego „wyzwolonego” człowieka. Sam Pan Jezus mówi: „jest napisane: Uderzę pasterza, a rozproszą się owce stada” (Mt 26, 31). Tak będzie».

   A tutaj myśl zawsze aktualna, dzisiaj aktualna:
   Perspektywy dobra i możliwości realizacji dobra pozostają otwarte. Nagląco otwarte!
   Więc?  Ora et labora! Program Świętych, bardzo konstruktywny – w każdych warunkach.

   * * *

Posługa duszpasterska, Częstochowa, Parafia NSPJ, ul. Kościelna – jutro:
   * 7.45-8.15 konfesjonał, 16.30 Różaniec coram Sanctissimo, 18.00 Msza Święta.

   Codziennie módlmy się w intencji naszej Ojczyzny!
   Codziennie gromadźmy się z Różańcem w ręku w miejscach publicznych!
   Chodzi o miejsca publiczne, ogólnie dostępne – w miastach, miasteczkach, na osiedlach, na wsiach, przy krzyżach, przy figurach, przy kapliczkach; w całej Polsce i za granicą.
   Módlmy się codziennie w tych miejscach za Ojczyznę odmawiając przynajmniej jeden dziesiątek Różańca!
    

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Uwaga: tylko uczestnik tego bloga może przesyłać komentarze.