Po Soborze Watykańskim II Pan Bóg nie zmienił poglądów.

Zapraszam na mój nowy blog:

wtorek, 30 marca 2010

SKRZYNKA INTENCJI


    Zapewniam o mojej codziennej modlitwie we wszystkich wpisywanych tu intencjach i do takiej modlitwy zapraszam wszystkich Odwiedzających. Módlmy się jedni za drugich!

   Można skontaktować się ze mną także mailem:
   jbalemba@salezjanie.pl

poniedziałek, 29 marca 2010

W Imię Boże!   Witam miłych Czytelników na nowym blogu i zapraszam do odwiedzin! Tematykę bloga będzie wytyczać Słowo Pana Jezusa: "et cognoscetis veritatem, et veritas liberabit vos" - "poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli" (J 8,32) oraz słowo Ojca świętego Benedykta XVI: "...szukać prawdy, by się nią dzielić...".
   Tematyka prawdy jest fascynująca. Prawda zbliża nas do rzeczywistości - bogatej, wielowymiarowej, pojemnej. Oprócz codziennych wpisów, stopniowo - w miarę moich możliwości czasowych - będę rozbudowywał uporządkowane działy tematyczne, które zawierać będą linki do pożytecznych stron.
   Życzę sobie i Czytelnikom radości z poznawania Prawdy i zapraszam do odwiedzin!
 

Pasja


   Niedzielny wieczór. Film Pasja pomaga przybliżyć się do Pana Jezusa cierpiącego. Obejrzyjmy w tych dniach. I pomódlmy się o nawrócenie dla reżysera i dla wszystkich, którzy trwają w ciemnościach grzechu.
     Pan Jezus jest Centrum Wszechświata i historii. Tajemnica Jego Śmierci i Zmartwychwstania jest jedynym źródłem łaski i zbawienia, i trwałym fundamentem nadziei dla wszystkich ludzi wszystkich czasów. Te dary są nam dane w Sakramencie Pokuty i w Eucharystii.
   Słowo Pana jest Prawdą. W kontekście współczesnego rozgadania ludzi, refleksja elementarna: najważniejsze jest Słowo Boże. Ludzkie medialne gadulstwo na wszystkie możliwe tematy może nas uczynić głuchymi aż do dna duszy, tak iż zatracamy zdolność słuchania Pana Boga. A potem jest tak, że nie mamy czasu ani głowy do Bożych spraw.
   Ileż ludzkich spraw! W tych kwestiach i w tamtych, i w jeszcze innych tylu ludzi już się wypowiedziało. Ten powiedział to a tamten powiedział tamto, a tamta powiedziała tak... Ale pytanie podstawowe: a co na to Pan Bóg? Jak Pan Bóg widzi tę sprawę i tamtą, i jeszcze inną?
   Trzeba słuchać Pana Boga! Tak naprawdę jest to jedyne Słowo dające trwałe oparcie i niezawodne kryteria w złożoności życia.
   A to jest Słowo na dzisiaj:
   http://www.brewiarz.pl/iii_10/2903/czyt.php3
   Pan Bóg mówi. Słucham.