Po Soborze Watykańskim II Pan Bóg nie zmienił poglądów.

Zapraszam na mój nowy blog:

piątek, 30 września 2011

Mały serial przedwyborczy: O sprawach publicznych – część 2.


   Katoliku!
   Mieszaj się do polityki, bo chodzi o dobro wspólne!
   Mieszaj się do polityki, bo chodzi o sprawy nasze!

   Z racji zbliżających się wyborów parlamentarnych planowałem w najbliższą niedzielę powiedzieć kazanie na temat zaangażowania chrześcijanina w sprawy publiczne. Niestety, nie będzie to możliwe. Będzie czytany list.
   Natomiast tutaj, na stronie internetowej, rozpocząłem wczoraj cykl refleksji na zasygnalizowany powyżej temat. Pasterz milczeć nie może, kiedy dzieją się sprawy ważne. To proste.
   Proszę nie oczekiwać rozbudowanych wywodów. Będą refleksje oszczędne, fragmentaryczne, lapidarne, istotowe – do osobistego rozwinięcia i zaaplikowania przez inteligentnych Czytelników.

   Wiele w naszym myśleniu i działaniu zależy od sprecyzowania pojęć. Dzisiaj zatem tylko definicja. Klasyczna definicja.
   Polityka – to roztropna troska o dobro wspólne.

   Jak powyższe powiązać ze sprawą naszego uczestnictwa w bliskich już wyborach parlamentarnych? Na to pytanie Czytelnik inteligentny znajdzie odpowiedź trafną.

   * * *

Msza Święta: W intencji Ojczyzny (10).
   
Posługa duszpasterska – jutro:
   * Częstochowa, Parafia NSPJ, ul. Kościelna, dolny kościół: 7.00 Msza Święta, 8.00 Msza Święta
   * Tarnowskie Góry: 13.00 Msza Święta pogrzebowa – za śp. Tadeusza Kaszturę, brata ks. Leopolda Kasztury SDB
  
   Codziennie módlmy się w intencji naszej Ojczyzny!
   Codziennie gromadźmy się z Różańcem w ręku w miejscach publicznych!
   Chodzi o miejsca publiczne, ogólnie dostępne – w miastach, miasteczkach, na osiedlach, na wsiach, przy krzyżach, przy figurach, przy kapliczkach; w całej Polsce i za granicą. Módlmy się codziennie w tych miejscach za Ojczyznę odmawiając przynajmniej jeden dziesiątek Różańca!
  

czwartek, 29 września 2011

Mały serial przedwyborczy: O sprawach publicznych – część 1.


   Katoliku!
   Mieszaj się do polityki, bo chodzi o dobro wspólne!
   Mieszaj się do polityki, bo chodzi o sprawy nasze!
   
   Z racji zbliżających się wyborów parlamentarnych planowałem w najbliższą niedzielę powiedzieć kazanie na temat zaangażowania chrześcijanina w sprawy publiczne. Niestety, nie będzie to możliwe. Będzie czytany list.
   Natomiast tutaj, na stronie internetowej, pozwolę sobie przeprowadzić cykl refleksji na zasygnalizowany powyżej temat. Pasterz milczeć nie może, kiedy dzieją się sprawy ważne. To proste.
   Proszę nie oczekiwać rozbudowanych wywodów. Będą refleksje oszczędne, fragmentaryczne, lapidarne, istotowe – do osobistego rozwinięcia i zaaplikowania przez inteligentnych Czytelników.
   
   Dzisiaj pozwolę sobie tylko na elementarne stwierdzenie: Pan Jezus realizował swoją misję w sferze publicznej! Sam zapowiada, że będą tacy, którzy powiedzą doń: „i na ulicach naszych nauczałeś” (Łk 13, 26)!
   Misja Pana Jezusa dotykała w sposób wyrazisty kwestii człowieka, także spraw publicznych, politycznych, z nawiązaniami „po nazwisku” do konkretnych osób pełniących władzę. Poruszał problem władzy, stosunków społecznych, podatków, pracy, podziału dóbr. Jego misja wywoływała poruszenie w całych społecznościach – w Jerozolimie, miasteczkach i na wsiach. I bynajmniej nie było to humanitarne i powszechnie przyjacielskie słodzenie ludziom. Narażał się wielkim tego świata, narażał się ludziom władzy. U niektórych Jego słowa i działania wywoływały wściekłość. To działo się w sferze publicznej. Związek Pana Jezusa ze sferą władzy uwyraźnił się także przez poddanie się wyrokom ludzkiego sądu i osądu. Umarł – według procedur – w miejscu publicznym.
   Misja Pana Jezusa była misją publiczną. Więcej: misją o wymiarach światowych, ogólnoświatowych, globalnych, kosmicznych!
   W niedzielę 18 września 2011 wpisałem tutaj kilka refleksji o tytule: Chrystus paradygmatem przeczytajmy!
   Powiążmy te dwa wątki. Skoro Chrystus i Jego życie, i Jego nauczanie jest paradygmatem, to płyną stąd konkretne postulaty dla nas, dla naszego życia i dla naszego działania. Skoro Chrystus żył, działał i nauczał w sferze publicznej, to dla nas płynie stąd konkretne zadanie: żyć i działać w sferze publicznej. Wszelkie tendencje do chowania się do piwnicy i tendencje do chowania Kościoła do piwnicy są nieporozumieniem. Są zdradą Chrystusa.
   Konkludując, pod rozwagę dodam dwie wypowiedzi Pana Jezusa:
   „Wy jesteście światłem świata. Nie może się ukryć miasto położone na górze. Nie zapala się też światła i nie stawia pod korcem, ale na świeczniku, aby świeciło wszystkim, którzy są w domu. Tak niech świeci wasze światło przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie” (Mt 5, 14-16).
   „Co mówię wam w ciemności, powtarzajcie na świetle, a co słyszycie na ucho, rozgłaszajcie na dachach!” (Mt 10, 27).
   Jak powyższe powiązać ze sprawą naszego uczestnictwa w bliskich już wyborach parlamentarnych? Na to pytanie Czytelnik inteligentny znajdzie odpowiedź trafną.
  
   * * *
  
Msza Święta: W intencji Ojczyzny (9).
  
Posługa duszpasterska w Częstochowie – jutro:
   * Parafia NSPJ, ul. Kościelna, dolny kościół: 7.00 Msza Święta, 7.45-8.15 konfesjonał
   * Jasna Góra, kaplica Cudownego Obrazu: 15.30 Msza Święta w intencji Ojczyzny (10).
   
   Codziennie módlmy się w intencji naszej Ojczyzny!
   Codziennie gromadźmy się z Różańcem w ręku w miejscach publicznych!
   Chodzi o miejsca publiczne, ogólnie dostępne – w miastach, miasteczkach, na osiedlach, na wsiach, przy krzyżach, przy figurach, przy kapliczkach; w całej Polsce i za granicą. Módlmy się codziennie w tych miejscach za Ojczyznę odmawiając przynajmniej jeden dziesiątek Różańca!
    

środa, 28 września 2011

Koronka do Bożego Miłosierdzia na ulicach miast świata. DZISIAJ!


   I oto…
   28 września 2011 r. godzina 15.00
   IV MIĘDZYNARODOWA MODLITWA 
   „«Koronka do Bożego Miłosierdzia na ulicach miast świata» to 10 minut szczególnego wołania, zapraszania Boga do przestrzeni naszego życia – życia prywatnego i życia publicznego, do sfery sacrum i sfery profanum, do świata porządku i chaosu, wewnętrznej kontemplacji i zgiełkliwego pośpiechu.
   10 minut na ulicy, to specjalny czas, kiedy możemy powiedzieć głośno i wyraźnie: Jezu, ufam Tobie!.


   Wyjdźmy dzisiaj z Różańcem w ręku!
    
   Przy tej okazji przypomnę po raz kolejny, że w centrum naszej Stolicy, na Krakowskim Przedmieściu, codziennie o godz. 21.00 trwa modlitwa za Polskę!
   
   * * *
   
Posługa duszpasterska w Częstochowie – jutro:
   * Parafia NSPJ, ul. Kościelna, dolny kościół: 18.00 Msza Święta z kazaniem, Nowenna do NMP Wspomożenia Wiernych coram Sanctissimo
   * Jasna Góra, kaplica Cudownego Obrazu: 15.30 Msza Święta w intencji Ojczyzny (9).
    
   Codziennie módlmy się w intencji naszej Ojczyzny!
   Codziennie gromadźmy się z Różańcem w ręku w miejscach publicznych!
   Chodzi o miejsca publiczne, ogólnie dostępne – w miastach, miasteczkach, na osiedlach, na wsiach, przy krzyżach, przy figurach, przy kapliczkach; w całej Polsce i za granicą. Módlmy się codziennie w tych miejscach za Ojczyznę odmawiając przynajmniej jeden dziesiątek Różańca!
  

wtorek, 27 września 2011

Krucjata Różańcowa za Ojczyznę – dwie ważne sprawy!


   Drogocenną inicjatywą jest codzienna modlitwa różańcowa za Polskę. W związku z ostatnimi informacjami z Jasnej Góry pozwolę sobie zasygnalizować dwie sprawy.

   1. Adres.
   
   Deklaracje codziennej modlitwy można wysyłać na adres:
         Klasztor OO. Paulinów Jasna Góra
         ul. o. A. Kordeckiego 2
         42-200 Częstochowa
         z dopiskiem: Krucjata Różańcowa za Ojczyznę
   
   2. Modlitwa w miejscach publicznych!
    
   Istotne jest, aby ta modlitwa była widoczna – jako świadectwo wiary i troski o naszą Ojczyznę. Dlatego przypomnę dzisiaj to, co tutaj ostatnio nieprzypadkowo jak refren powtarzam w każdym moim wpisie:
   Codziennie módlmy się w intencji naszej Ojczyzny!
   Codziennie gromadźmy się z Różańcem w ręku w miejscach publicznych!
   Chodzi o miejsca publiczne, ogólnie dostępne – w miastach, miasteczkach, na osiedlach, na wsiach, przy krzyżach, przy figurach, przy kapliczkach; w całej Polsce i za granicą. Módlmy się codziennie w tych miejscach za Ojczyznę odmawiając przynajmniej jeden dziesiątek Różańca!

   * * * 

Msza Święta: W intencji Ojczyzny (8).
   
Posługa duszpasterska w Częstochowie – jutro:
   * Parafia NSPJ, ul. Kościelna, dolny kościół: 7.00 Msza Święta, 7.30-8.15 konfesjonał, 15.00 Msza Święta i pogrzeb
    

poniedziałek, 26 września 2011

Duszpasterstwo i moje spotkania z Czytelnikami


   Celem większej przejrzystości mojej strony internetowej przenoszę tutaj większość informacji z działu wstępnego.

   Duszpasterstwo i moje spotkania z Czytelnikami

   Prelekcje na temat Krzyża i trwającej już ponad rok modlitwy za Polskę, która ma miejsce codziennie na Krakowskim Przedmieściu w Warszawie.

   * niedziela, 25 września 2011, godz. 13.30, Częstochowa, Jasna Góra, wystąpienie o modlitwie w miejscach publicznych, spotkanie dotyczące krucjaty modlitewnej w intencji Polski
   * 17-24 sierpnia 2011, godz. 18.30, Jasna Góra, Nowenna do NMP Częstochowskiej, Kazania wygłoszone ze szczytu Jasnogórskiego, na zaproszenie Przeora o. Romana Majewskiego OSPPE
   * niedziela, 14 sierpnia 2011, godz. 7.15, 9.00 i 12.00, Parafia pw. św. Maksymiliana Marii Kolbego, Krośnice, Archidiecezja Wrocławska, Kazania na zaproszenie Proboszcza Ks. Kanonika Andrzeja Buryły
   * czwartek, 4 sierpnia 2011, godz. 21.40, Radio Maryja, Rozmowy niedokończone na temat "Modlitwa za Polskę"
   * czwartek, 14 lipca 2011, godz. 17.30, Częstochowa, Jasna Góra, wystąpienie o charakterze informacyjnym o codziennej modlitwie Polaków na Krakowskim Przedmieściu w Warszawie, na zaproszenie Organizatorów spotkania dotyczącego krucjaty modlitewnej w intencji Polski
   * piątek, 1 lipca 2011, godz. 20.00, Łomianki, Parafia św. Małgorzaty, kazanie podczas Mszy Świętej po poświęceniu Miasta i Gminy Łomianki Najświętszemu Sercu Pana Jezusa, na zaproszenie Dziekana Dekanatu Kampinoskiego Ks. Prałata Dr. Marka Kiliszka
   * środa, 22 czerwca 2011, godz. 19.00, Warszawa, Archikatedra: Msza Święta z kazaniem modlitwa o beatyfikację Sługi Bożego Kard. Augusta Hlonda SDB
   * wtorek, 21 czerwca 2011, godz. 18.00, Poznań, Księgarnia "Sursum corda", ul. Rynek Łazarski 1
   * poniedziałek, 20 czerwca 2011, godz. 15.00-18.00, Kraków, Księgarnia "Naszego Dziennika", ul. Starowiślna 49
   * sobota, 18 czerwca 2011 r., godz. 17.00, Kraków, sala Oratorium przy Parafii św. Stanisława Kostki, ul. Konfederacka 6, prelekcja na zaproszenie Stowarzyszenia Fides et Ratio
   * piątek, 17 czerwca 2011 r., godz. 16.00-19.00, Warszawa, Księgarnia "Naszego Dziennika", al. Solidarności 83/89
   * czwartek, 9 czerwca 2011 r., godz. 18.00, Skierniewice, Parafia Św. Jakuba, wejście od ulicy Prymasowskiej na zaproszenie Instytutu Edukacji Narodowej 
   * niedziela, 5 czerwca 2011 r., godz. 18.00, Warszawa Międzylesie ul. Bursztynowa 16, Parafia pw. Imienia Najświętszej Maryi Panny, Msza Święta i kazanie na zaproszenie Proboszcza Ks. Prałata Jerzego Banaka
   * piątek, 27 maja 2011 r., godz. 19.00, Wrocław, Parafia Chrystusa Króla, salezjanie, na zaproszenie Ks. Dr. Henryka Łuczaka SDB

   Na spotkaniach prezentuję i podpisuję moją niedawno wydaną książkę
   W blasku Krzyża. Jest możliwość jej nabycia przed spotkaniem.
   

Abp Stanisław Wielgus, Chrześcijaństwo zobowiązuje
   Tę książkę trzeba przeczytać!
   Abp Stanisław Wielgus, Chrześcijaństwo zobowiązuje. Homilie i przemówienia, Wydawnictwo Sióstr Loretanek, s. 167.
   
   „Książka abp. Stanisława Wielgusa to zbiór tekstów, w których Autor usiłuje unaocznić współczesnemu człowiekowi, jakim zagrożeniom podlega cywilizacja, którą ten współtworzy, i jakimi sposobami należy bronić się przed przybierającym różne postaci transcendentalnym złem. Spośród największych zagrożeń wymienia anarchię moralną wyrażającą się «w wolności od wszystkiego do wszystkiego», wprowadzaną systematycznie przez propagatorów ducha relatywizmu, ateistycznego libertynizmu i moralnego konsumpcjonizmu, spychających chrześcijaństwo – m.in. dzięki potężnemu wpływowi mediów – w sferę umotywowanej religijnie subkultury”.
   
   Lektura pożyteczna także w kontekście zbliżających się wyborów!
   Przeczytajmy, przekażmy innym, reklamujmy! 
   O książkę pytajmy w księgarniach katolickich.
   Książkę można także zakupić w księgarni internetowej Sióstr Loretanek: LINK
   
   * * * 
  
Msza Święta – Kościół p.w. Najświętszego Imienia Maryi, Al. NMP 56: W intencji Ojczyzny (7).
    
Posługa duszpasterska w Częstochowie – jutro:
   * Parafia NSPJ, ul. Kościelna, dolny kościół: 18.00 Msza Święta
   * Parafia NSPJ, ul. Kościelna, kaplica domowa: 11.45 Msza Święta w intencji Ojczyzny (8).
   
   Codziennie módlmy się w intencji naszej Ojczyzny!
   Codziennie gromadźmy się z Różańcem w ręku w miejscach publicznych!
   Chodzi o miejsca publiczne, ogólnie dostępne – w miastach, miasteczkach, na osiedlach, na wsiach, przy krzyżach, przy figurach, przy kapliczkach; w całej Polsce i za granicą. Módlmy się codziennie w tych miejscach za Ojczyznę odmawiając przynajmniej jeden dziesiątek Różańca!
    

niedziela, 25 września 2011

Mass media toruńskie w Częstochowie – w poniedziałek!


   Jutro o godz. 18.00 odbędzie się spotkanie Rodziny Radia Maryja w Kościele Rektorskim p.w. Najświętszego Imienia Maryi w Częstochowie z okazji Jubileuszu 30-lecia odnowionej Niedzieli i 85 lat od powstania tego katolickiego tygodnika oraz z okazji 50 lat kapłaństwa Księdza Infułata Ireneusza Skubisia – redaktora naczelnego. Mszy świętej przewodniczyć będzie i homilię wygłosi Ksiądz Jubilat.
   Transmisja w Telewizji Trwam i Radio Maryja od godz. 18.00. O godz. 21.40 Rozmowy niedokończone z Częstochowy.
   
   * * *
   
Msza Święta – Jasna Góra: W intencji Ojczyzny (6).
   
Posługa duszpasterska w Częstochowie – jutro:
   * Parafia NSPJ, ul. Kościelna: 8.00 Msza Święta
   * Kościół p.w. Najświętszego Imienia Maryi, Al. NMP 56: 18.00 Msza Święta w intencji Ojczyzny (7).
   
   Codziennie módlmy się w intencji naszej Ojczyzny!
   Codziennie gromadźmy się w miejscach publicznych!
   Chodzi o miejsca publiczne, ogólnie dostępne – w miastach, miasteczkach, na osiedlach, na wsiach, przy krzyżach, przy figurach, przy kapliczkach; w całej Polsce i za granicą. Módlmy się codziennie w tych miejscach za Ojczyznę odmawiając przynajmniej jeden dziesiątek Różańca!
   

Czuwajmy! Kazanie, jakie wygłosiłem 25.09.2011 w Częstochowie, w Parafii NSPJ podczas Mszy Świętej o godz. 9.00


Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!

Słowo Boże dzisiaj przybliża nam temat możliwości nawrócenia. Człowiek ma możliwość nawrócenia.
Słowo Boże przestrzega nas także dzisiaj przed zamknięciem serca na łaskę Bożą. Człowiek może się zamknąć na łaskę Bożą. Może się zatrzasnąć przed Bogiem – jak kasa pancerna.
Dotykamy tutaj kwestii wolności i kwestii ostatecznych perspektyw życia człowieka – wieczności.
Jest tutaj aktualny problem wiecznych konsekwencji naszych doczesnych wyborów. To, co człowiek wybiera, co mówi, co czyni, co myśli – będzie miało swoje konsekwencje na wieczność. Człowiek może tego nie rozumieć albo się na to zżymać: Jak to? Czy to, co mówię dzisiaj, to, co czynię dzisiaj, to, co myślę dzisiaj jest aż tak ważne? To, co mówię dzisiaj, to, co czynię dzisiaj, to, co myślę dzisiaj ma decydować o mojej wieczności? Tak. Tak jest! Życie jest ważne i poważne. Ważna jest każda myśl, ważny jest każdy czyn, ważne jest każde słowo. Św. Paweł uświadamia nam prawdę: „Nie łudźcie się: Bóg nie dozwoli z siebie szydzić. A co człowiek sieje, to i żąć będzie: kto sieje w ciele swoim, jako plon ciała zbierze zagładę; kto sieje w duchu, jako plon ducha zbierze życie wieczne” (Ga 6, 7-8).
A w liście do Rzymian czytamy: „Oto przez swoją zatwardziałość i serce nieskłonne do nawrócenia skarbisz sobie gniew na dzień gniewu i objawienia się sprawiedliwego sądu Boga, który odda każdemu według uczynków jego: tym, którzy przez wytrwałość w dobrych uczynkach szukają chwały, czci i nieśmiertelności – życie wieczne; tym zaś, którzy są przekorni, za prawdą pójść nie chcą, a oddają się nieprawości – gniew i oburzenie” (Rz 2, 5-8).
Katechizm przypomina nam: „Ostateczne rzeczy człowieka: Śmierć. Sąd Boży. Niebo albo piekło”.
Nasze życie doczesne będzie miało konsekwencje na wieczność!
Pan Bóg jest dobry. Pan Bóg czuwa nad naszym życiem. Pan Bóg składa nasze życie w nasze ręce. Mówi Słowo Boże:
„On na początku stworzył człowieka i zostawił go własnej mocy rozstrzygania. Jeżeli zechcesz, zachowasz przykazania: a dochować wierności jest Jego upodobaniem. Położył przed tobą ogień i wodę, co zechcesz, po to wyciągniesz rękę. Przed ludźmi życie i śmierć, co ci się podoba, to będzie ci dane” (Syr 15, 14-17).
Bracia i Siostry, trzeba iść w głąb! Trzeba myśleć! Trzeba myśleć własną głową! Trzeba mniej godzin spędzać przed ekranem, który pozbawia nas samodzielnego myślenia. W wielu umysłach Polaków nastąpiło oszołomienie medialne. Bardzo niebezpieczny proces psychologiczny. Ci ludzie nie myślą autonomicznie. Ci ludzie myślą schematami, które sączą się dzień po dniu, godzina po godzinie, z ekranu. Trzeba myśleć! Trzeba myśleć własną głową! Trzeba się więcej zastanawiać:
Czy to, o czym myślę podoba się Panu Bogu i prowadzi mnie do Nieba?
Czy to, co mówię podoba się Panu Bogu i prowadzi mnie do Nieba?
Czy to, co czynię podoba się Panu Bogu i prowadzi mnie do Nieba?
Grzechy? Jakie grzechy? Brak wiary, brak modlitwy, praca w niedziele, handel w niedziele, kradzieże, nieuczciwość, nieczystość, lenistwo. powierzchowne i świętokradzkie spowiedzi bez dokładnego przygotowania, bez dokładnego szczegółowego wyznania wszystkich grzechów, bez szczerego żalu i mocnego postanowienia poprawy, bez modlitwy, brak miłości do Boga i do człowieka. I inne. I inne!
Czuwajmy! Bo Pan Bóg daje nam jeszcze dzień dzisiejszy. Nie wiemy czy jeszcze jutro żyć będziemy na tej ziemi. Czuwajmy, bo życie jest tylko jedno. Nie ma powtórek z życia. Czytamy w liście do Hebrajczyków: „Postanowione ludziom raz umrzeć, a potem sąd” (Hbr 9, 27).
Spowiadajmy się zawsze szczerze, czyńmy dokładny, szczegółowy rachunek sumienia. Wyznawajmy na spowiedzi wszystkie grzechy a przy grzechach ciężkich zawsze podajmy ważniejsze okoliczności i liczbę grzechów. Spowiadajmy się zawsze szczerze, tak, jak by to miała być ostatnia spowiedź w naszym życiu.
Cieszymy się życiem. Ale trzeba myśleć o życiu wiecznym. Tam dopiero będzie radość i szczęście! Pięknie pisze św. Paweł: „ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało, ani serce człowieka nie zdołało pojąć, jak wielkie rzeczy przygotował Bóg tym, którzy Go miłują” (1 Kor 2, 9).
Pięknie jest być zawsze gotowym na spotkanie z Panem Bogiem w wieczności. Taki jest normalny stan chrześcijanina dojrzałego. Serce czyste, święte, gotowe!
Mozart, myśląc o swojej śmierci, powiedział: „Gdy Bóg zechce, ja również”.
Fryderyk Chopin, który przez wiele lat żył w grzechu, przed śmiercią wyspowiadał się u swojego przyjaciela ks. Aleksandra Jełowickiego, zmartwychwstańca, który wiele modlił się o nawrócenie genialnego kompozytora. Chopin umierał pięknie, po spowiedzi i Komunii Świętej, z Krzyżem w dłoniach. Pisze o tym sam ks. Jełowicki. Artysta pojednany z Bogiem zrozumiał wiele skoro – przecież dystyngowany i taktowny – świadomy łaski, jaką otrzymał w Sakramencie Pokuty, dosadnie powiedział do swego przyjaciela kapłana: „Bez ciebie, mój drogi, byłbym zdechł – jak świnia!”.
Dopóki człowiek żyje, ma możliwość nawrócenia. Taką możliwość Pan Bóg daje każdemu.
Mówi do nas dzisiaj Psalmista:
”Dobry jest Pan i prawy,
dlatego wskazuje drogę grzesznikom.
Pomaga pokornym czynić dobrze,
uczy pokornych dróg swoich” (Ps 25, 8-9).
Obyśmy tylko chcieli się uczyć od Pana Boga mądrości życia i odpowiedzialności za zbawienie nasze i naszych bliźnich. Zbyt cenna jest jedna ludzka dusza  nasza dusza! by sprawę jej zbawienia odkładać na jutro. „Mówi Duch Święty: Dziś, jeśli głos Jego usłyszycie, nie zatwardzajcie serc waszych” (Hbr 3, 7-8).
Bracia i Siostry, zbyt wielu chrześcijan traktuje Kościół folklorystycznie albo jako instytucję usługową, świadczącą usługi religijne. Zbyt wielu chrześcijan oczekuje od Kościoła zabawowego klimatu, by było miło, przyjemnie i niezobowiązująco. O grzechu jak najmniej a o polityce wcale!
Takim ludziom trzeba powiedzieć: nie uciekaj od swojej duszy! Nie uciekaj do Boga! Nie uciekaj od wielkości, do jakiej Bóg cię powołuje! Nie uciekaj od odpowiedzialności za życie swoje, swojej rodziny, swojego narodu, kraju, państwa. Nie możesz żyć byle jak! Masz życie przeżyć pięknie, dobrze, święcie! Klasa człowiek!
Obyśmy tylko zawsze żyli w przyjaźni z  Bogiem – w stanie łaski uświęcającej. To jest fundament! Obyśmy zawsze czynili dobry użytek z wolności – to znaczy wybierali dobro i realizowali dobro i tylko dobro.
Ta droga jest pewna i doprowadzi nas bezpiecznie do celu. Do Nieba.
       Amen.
    

MODLITWA ZA OJCZYZNĘ – GŁOS Z JASNEJ GÓRY


MODLITWA ZA OJCZYZNĘ – GŁOS Z JASNEJ GÓRY

   Podejmując prośbę Księży biskupów diecezjalnych z dnia 25 sierpnia b.r., aby nowa inicjatywa modlitewna podejmowana przez wiernych Kościoła katolickiego w Polsce w ramach tzw. „Krucjaty Różańcowej za Ojczyznę”, była poddana pod duchową opiekę Ojców Paulinów z Jasnej Góry, którzy prowadzą już – potwierdzone przez Jana Pawła II – Dzieło Jasnogórskiej Rodziny Różańcowej, z inicjatywy członków Krucjaty odbyło się dnia 25 września 2011 r. na Jasnej Górze kolejne modlitewne Spotkanie członków Krucjaty, połączone ze Spotkaniem organizacyjnym u Ojców Paulinów. W ramach tego Spotkania potwierdzono oraz ustalono, co następuje:

   1. Krucjata Różańcowa za Ojczyznę jest wielkodusznym darem duchowym wiernych, którzy z Maryją, Królową Polski, modlą się o Polskę wierną Bogu, Krzyżowi i Ewangelii oraz o wypełnienie Jasnogórskich Ślubów naszego Narodu. Osoby te czynią to dobrowolnie, zobowiązując się do codziennego rozważania i odmawiania w tych intencjach przynamniej jednej z tajemnic Różańca Świętego, z nadzieją, iż jeśli tę modlitwę podejmie co najmniej dziesięć procent Narodu, pozyskamy wtedy głębszą duchową moc do właściwego poprowadzenia spraw naszej Ojczyzny – Polski.

   2. Modlitwę tę publicznie ogłoszono po raz pierwszy w połowie czerwca tego roku. Miesiąc później, dnia 14 lipca, pierwsi zaangażowani w tę modlitwę, tak świeccy i duchowni, spotkali się za zgodą Ojców Paulinów na Jasnej Górze. Uczestnikiem tego Spotkania był m. in. Dyrektor Jasnogórskiej Rodziny Różańcowej. Spotkanie to ukazało szczerość intencji uczestników oraz ich autentyczną troskę i duchowe zaangażowanie w sprawy Ojczyzny.

   3. Na gorącą i pełna nadziei prośbę osób świeckich, które jako pierwsze podjęły tę modlitwę, a spotkały się z zainteresowaniem i zaangażowaniem wzrastającej liczby kolejnych osób, także Księża Biskupi diecezjalni w czasie swojej Konferencji na Jasnej Górze w dniu 25 sierpnia odnieśli się do tej inicjatywy, przekazując duchową opiekę nad tym Dziełem w ręce Jasnogórskiej Rodziny Różańcowej.

   4. Zgłoszenia listowne o przystąpieniu do Krucjaty Różańcowej za Ojczyznę, indywidualne oraz grupowe, można – podobnie jak dotychczas – wysyłać na adres: Krucjata Różańcowa za Ojczyznę, Sekretariat, skr. poczt. nr 6, 96-515 Teresin, pod którym korespondencja jest odbierana przez osoby upoważnione do tego przez Ojców Paulinów. Dane z tej korespondencji będą przekazywane regularnie na Jasną Górę. Można też wysyłać zgłoszenia bezpośrednio na Jasną Górę, z dopiskiem na kopercie: Krucjata Różańcowa za Ojczyznę.

   5. W dniu wczorajszym potwierdzonych było już 11 342 uczestników Krucjaty.

   Ojcowie Paulini z Jasnej Góry, podejmując głos Księży Biskupów, gorąco zachęcają wszystkich wiernych do włączenia się w tę wielką Modlitwę Różańcową za Ojczyznę, a uczestników tego Dzieła wspierają swoją modlitwą u tronu Jasnogórskiej Królowej Polski.
   
      o. Zachariasz Jabłoński,
          definitor Zakonu Paulinów
      i Ojcowie Paulini

Jasna Góra, 25 września 2011
  
                                        LINK
   

sobota, 24 września 2011

Krzyż w centrum – jeden szczegół w liturgii papieskiej


   Trwa Wizyta Apostolska naszego Ojca Świętego w Niemczech.
   Jeden szczegół: podczas tej Wizyty, już po raz kolejny, dzisiaj na centralnej ścianie prezbiterium umieszczony był dużych rozmiarów Krzyż. A na ołtarzu stał Krzyż pasyjką zwrócony w stronę Celebransa. Spostrzeżenie proste pod rozwagę szczególnie tym, którym ciągle przeszkadza Krzyż na ołtarzu.
   Motywacja jest elementarna: 1. Msza Święta jest uobecnieniem Ofiary Golgoty. 2. Liturgia ukierunkowana jest ku Bogu – conversi ad Dominum!
   To istotne przypomnienie, zwłaszcza wobec tendencji do zredukowania liturgii do faktu socjologicznego i zamknięcia jej w relacji człowiek-człowiek. W centrum liturgii jest Bóg. Pierwszym działającym w liturgii jest Bóg. Pierwszym celem liturgii jest uwielbienie Boga – celebrujemy ad laudem et gloriam nominis sui!
   Elementarz liturgiczny.
   Inteligentni Czytelnicy zorientują się, dlaczego w tym kontekście dodaję przypomnienie Prefekta Kongregacji Kultu i Dyscypliny Sakramentów: „Papieskie liturgie w rzeczywistości zawsze były i nadal są wzorcowe dla całego świata katolickiego” (Kard. Antonio Cañizares Llovera, w wywiadzie dla miesięcznika 30giorni, luty 2009).
   I jeszcze jedno. Przez całe wieki kapłani odprawiając Mszę Świętą mieli przed oczami Krzyż.
  
   * * *

Msza Święta – Jasna Góra, kaplica Cudownego Obrazu: W intencji Ojczyzny (5).
   
Posługa duszpasterska w Częstochowie – jutro:
   * Parafia NSPJ, ul. Kościelna: 6.45-7.30 konfesjonał, 9.00 Msza Święta z kazaniem, 17.30-18.30 konfesjonał
   * Jasna Góra: 11.00 Msza Święta w intencji Ojczyzny (6).
   
   Codziennie módlmy się w intencji naszej Ojczyzny!
   Codziennie gromadźmy się w miejscach publicznych!
   Chodzi o miejsca publiczne, ogólnie dostępne – w miastach, miasteczkach, na osiedlach, na wsiach, przy krzyżach, przy figurach, przy kapliczkach; w całej Polsce i za granicą. Módlmy się codziennie w tych miejscach za Ojczyznę odmawiając przynajmniej jeden dziesiątek Różańca!