Po Soborze Watykańskim II Pan Bóg nie zmienił poglądów.

Zapraszam na mój nowy blog:

poniedziałek, 5 września 2011

Modlitwa za Ojczyznę: o jednym ważnym elemencie


   Modlitwa za Ojczyznę. Coraz więcej osób modli się za Polskę. Wszystko pięknie, ale jest jeden element, którego pominąć nie można. Chodzi o gromadzenie się w miejscach publicznych! Chodzi o miejsca publiczne, ogólnie dostępne – w miastach, miasteczkach, na osiedlach, na wsiach, przy krzyżach, przy figurach, przy kapliczkach; w całej Polsce i za granicą.
   Takim modelowym miejscem publicznym codziennej modlitwy za Polskę jest Krakowskie Przedmieście w Warszawie, gdzie od 16 miesięcy Polacy gromadzą się każdego wieczoru przed Pałacem Namiestnikowskim. Modlą się z Różańcem w ręku w intencji naszej Ojczyzny. Codziennie. W miejscu publicznym.
   Dlaczego w miejscach publicznych? Sam Pan Bóg nas o tym poucza. Słowo Boże zawiera klarowną treść: „Chcę więc, by mężczyźni modlili się na każdym miejscu, podnosząc ręce czyste, bez gniewu i sporu. Podobnie kobiety” (1 Tm 2, 8).
   Modlitwa jest dobrym czynem. A Pan Jezus mówi: „Wy jesteście światłem świata. Nie może się ukryć miasto położone na górze. Nie zapala się też światła i nie stawia pod korcem, ale na świeczniku, aby świeciło wszystkim, którzy są w domu. Tak niech świeci wasze światło przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie” (Mt 5, 14-16). Nasza modlitwa jest dobrym czynem, jest światłem, które rozbłyska przed ludźmi, aby chwalili Ojca, który jest w niebie.
   Przypomnijmy to raz jeszcze: jesteśmy u siebie. To jest nasza polska ziemia.
   Już czas wyjść na ulice!
   Już czas wyjść na ulice z Różańcem w ręku!
   Już czas wyjść na ulice z Różańcem w ręku, aby podjąć codzienną modlitwę za Polskę!
   Jesteśmy u siebie!
  
   * * * 
  
Msza Święta – Jasna Góra:
   W intencji Parafii św. Kazimierza w Policach – Ks. Proboszcza, Księży współpracujących oraz Parafian.
   
   Codziennie odmawiam dziesiątek Różańca w intencji naszej Ojczyzny. Módlmy się!
    

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Uwaga: tylko uczestnik tego bloga może przesyłać komentarze.