Po Soborze Watykańskim II Pan Bóg nie zmienił poglądów.

Zapraszam na mój nowy blog:

piątek, 16 września 2011

O dwóch szczegółach - dwa symptomy tragicznego kryzysu.


   Norma ewangeliczna, katolicka, polska:
   * Gdy spotykam kapłana i gdy rozpoczynam rozmowę z kapłanem mówię: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus! Kapłan odpowiada: Na wieki wieków. Amen.
   * Przy Tabernaculum świeci się wieczna lampka.
  
   Ludzie duchowi stwierdzają postępujący proces demonizacji Polski  zwłaszcza w miastach:
   * Diabeł zamyka ludziom usta. Zaczadzony umysł. Oszołomiony medialnie, demonicznie. Wielu ochrzczonych już w ogóle nie wypowiada słów: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!
   * Dzisiaj odkryłem kościół, w którym nie było wiecznej lampki przy Tabernaculum. Nie ma!
   
   Od jakiegoś czasu wprowadziłem to jako stały zwyczaj każde kazanie rozpoczynam od pochwalenia Pana Jezusa: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!
   
   * * *
   
Msza Święta – Jasna Góra:
   Dziękczynienie Panu Bogu i Matce Najświętszej za wszystkie otrzymane łaski, o światło i dary Ducha Świętego dla Joli, o chrzest dla jej synka, o pojednanie się z Panem Bogiem w Sakramencie Pokuty, uporządkowanie życia, całkowite i trwałe nawrócenie, uświęcenie życia i o wszystkie potrzebne łaski dla nich w życiu doczesnym i wiecznym, o Miłosierdzie Boże dla nich i całej rodziny, i o powrót na stałe do Ojczyzny dla niej i jej synka (2) – intencja zamówiona przez p. Wandę.
    
   Codziennie módlmy się w intencji naszej Ojczyzny!
   Codziennie gromadźmy się w miejscach publicznych!
   Chodzi o miejsca publiczne, ogólnie dostępne – w miastach, miasteczkach, na osiedlach, na wsiach, przy krzyżach, przy figurach, przy kapliczkach; w całej Polsce i za granicą. Módlmy się codziennie w tych miejscach za Ojczyznę odmawiając przynajmniej jeden dziesiątek Różańca!
   

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Uwaga: tylko uczestnik tego bloga może przesyłać komentarze.