Po Soborze Watykańskim II Pan Bóg nie zmienił poglądów.

Zapraszam na mój nowy blog:

niedziela, 23 października 2011

Kanonizacja apelem skierowanym do nas!


   „Nowi święci są wymownym znakiem żarliwej miłości Boga”.
   Dzisiaj nasz Ojciec Święty Benedykt XVI ogłosił nowych świętych. Kanonizowani zostali: bp Guido Maria Conforti, ks. Luigi Guanella i s. Bonifacia Rodríguez de Castro.
   A to dzisiaj wypowiedziane słowa naszego Papieża, które trzeba dokładnie przemyśleć i zastosować, aby łaska świętości, którą otrzymaliśmy w sakramencie chrztu mogła w nas dokonywać coraz głębszej i pełniejszej przemiany – ku pełni:
   „Podstawowym wymogiem dla każdego z nas jest, aby Bóg był obecny w naszym życiu. Musi On, jak mówi Pismo Święte, przeniknąć wszystkie warstwy naszego bytu i całkowicie je wypełnić: serce musi o Nim wiedzieć i zgodzić się, aby je dotknął; podobnie jak dusza, energie naszej woli i decydowania, a także inteligencja i myślenie”.
   Święci mówią nam o stałej przemianie. Tak pisze św. Paweł. Ten wieloaspektowy proces wewnętrzny, dopóki żyjemy tu na ziemi, nie powinien się nigdy zatrzymywać „aż dojdziemy wszyscy razem do jedności wiary i pełnego poznania Syna Bożego, do człowieka doskonałego, do miary wielkości według Pełni Chrystusa” (Ef 4, 13).

   * * *
  
Posługa duszpasterska – jutro:
   * Częstochowa, Parafia NSPJ, ul. Kościelna: 7.00 Msza Święta, 17.30-18.30 konfesjonał
  
   Codziennie módlmy się w intencji naszej Ojczyzny!
   Codziennie gromadźmy się z Różańcem w ręku w miejscach publicznych!
   Chodzi o miejsca publiczne, ogólnie dostępne – w miastach, miasteczkach, na osiedlach, na wsiach, przy krzyżach, przy figurach, przy kapliczkach; w całej Polsce i za granicą.
   Módlmy się codziennie w tych miejscach za Ojczyznę odmawiając przynajmniej jeden dziesiątek Różańca!
   

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Uwaga: tylko uczestnik tego bloga może przesyłać komentarze.