Po Soborze Watykańskim II Pan Bóg nie zmienił poglądów.

Zapraszam na mój nowy blog:

poniedziałek, 3 października 2011

Mały serial przedwyborczy: O sprawach publicznych – część 4.

  
   Jak widać serce dziecka intuicyjnie wyczuwa…
   Biedna Polsko, kto się zatroszczy rzetelnie o Ciebie?
  
   Katoliku!
   Mieszaj się do polityki, bo chodzi o dobro wspólne!
   Mieszaj się do polityki, bo chodzi o sprawy nasze!

   W ubiegły czwartek rozpocząłem tutaj cykl refleksji na temat zaangażowania chrześcijanina w sprawy publiczne – w politykę, rozumianą według klasycznej definicji jako roztropną troskę o dobro wspólne. Pasterz milczeć nie może, kiedy dzieją się sprawy ważne. To proste.
   Proszę nie oczekiwać rozbudowanych wywodów. Będą refleksje oszczędne, fragmentaryczne, lapidarne, istotowe – do osobistego rozwinięcia i zaaplikowania przez inteligentnych Czytelników.

   Skoro wczoraj w kościołach w Polsce czytano o Papieżu Polaku, przypomnę, podkreślając wybrane sformułowania, co pisał na temat zaangażowania chrześcijan w politykę. Fragment Posynodalnej Adhortacji Apostolskiej Christifideles Laici O Powołaniu i Misji Świeckich w Kościele i w Świecie Dwadzieścia Lat po Soborze Watykańskim II:
   
   „Miłość okazywana i służąca osobie nigdy nie może być oderwana od sprawiedliwości: tak jedna, jak i druga — każda na swój sposób — wymagają pełnego i rzeczywistego uznania praw osoby, której podporządkowane jest społeczeństwo ze wszystkimi swoimi strukturami i instytucjami.
   Aby ożywiać duchem chrześcijańskim doczesną rzeczywistość służąc — jak zostało powiedziane — osobie i społeczeństwu, świeccy nie mogą rezygnować z udziału w «polityce», czyli w różnego rodzaju działalności gospodarczej, społecznej i prawodawczej, która w sposób organiczny służy wzrastaniu wspólnego dobra; Ojcowie synodalni stwierdzali wielokrotnie, że prawo i obowiązek uczestniczenia w polityce dotyczy wszystkich i każdego; formy tego udziału, płaszczyzny, na jakich on się dokonuje, zadania i odpowiedzialność mogą być bardzo różne i wzajemnie się uzupełniać. Ani oskarżenia o karierowiczostwo, o kult władzy, o egoizm i korupcję, które nierzadko są kierowane pod adresem ludzi wchodzących w skład rządu, parlamentu, klasy panującej czy partii politycznej, ani dość rozpowszechniony pogląd, że polityka musi być terenem moralnego zagrożenia, bynajmniej nie usprawiedliwiają sceptycyzmu i nieobecności chrześcijan w sprawach publicznych” (ChL 42, fragment).
  
   Jak powyższe powiązać ze sprawą naszego uczestnictwa w bliskich już wyborach parlamentarnych? Na to pytanie Czytelnik inteligentny znajdzie odpowiedź trafną.
  
   * * *

Posługa duszpasterska – dzisiaj:
   * Częstochowa, Parafia NSPJ, ul. Kościelna: 7.00 Msza Święta, 17.30-18.30 konfesjonał.
   * Jasna Góra, kaplica Cudownego Obrazu: 15.30 Msza Święta O błogosławieństwo Boże i zdrowie dla Michaliny – z okazji imienin.
  
Posługa duszpasterska – jutro:
   * Częstochowa, Parafia NSPJ, ul. Kościelna: 17.30 Różaniec coram Sanctissimo, 18.00 Msza Święta.
   * Jasna Góra, kaplica Cudownego Obrazu: 15.30 Msza Święta W intencji Ojczyzny (11).
  
   Codziennie módlmy się w intencji naszej Ojczyzny!
   Codziennie gromadźmy się z Różańcem w ręku w miejscach publicznych!
   Chodzi o miejsca publiczne, ogólnie dostępne – w miastach, miasteczkach, na osiedlach, na wsiach, przy krzyżach, przy figurach, przy kapliczkach; w całej Polsce i za granicą. Módlmy się codziennie w tych miejscach za Ojczyznę odmawiając przynajmniej jeden dziesiątek Różańca!
    

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Uwaga: tylko uczestnik tego bloga może przesyłać komentarze.