Po Soborze Watykańskim II Pan Bóg nie zmienił poglądów.

Zapraszam na mój nowy blog:

czwartek, 6 października 2011

Mały serial przedwyborczy: O sprawach publicznych – część 7.


   Katoliku!
   Mieszaj się do polityki, bo chodzi o dobro wspólne!
   Mieszaj się do polityki, bo chodzi o sprawy nasze!

   Powoli dobiega końca cykl refleksji tutaj prowadzonej na temat zaangażowania chrześcijanina w sprawy publiczne – w politykę, rozumianą według klasycznej definicji jako roztropną troskę o dobro wspólne.
   Nie przeprowadzałem tutaj rozbudowanych wywodów. Są refleksje oszczędne, fragmentaryczne, lapidarne, istotowe – do osobistego rozwinięcia i zaaplikowania przez inteligentnych Czytelników.

   Trzeźwa ocena sytuacji i osób wymaga odporności na manipulacje medialne. Wymaga dostępu do wiarygodnych źródeł informacji.

   Kto głosuje na ludzi, którzy kłamią – ciężko grzeszy i ma swój udział w szerzeniu kłamstwa w naszym państwie, co także jest ciężkim grzechem.
   Kto głosuje na ludzi, którzy są za mordowaniem dzieci nienarodzonych przez proceder aborcji i in vitro – ciężko grzeszy i ma swój udział w mordowaniu dzieci, co także jest ciężkim grzechem.
   Kto głosuje na ludzi, którzy przyczyniają się do utraty suwerenności przez nasze państwo – ciężko grzeszy i ma swój udział w pozbawianiu Polski suwerenności, co także jest ciężkim grzechem.
   Katolik wybiera ludzi uczciwych.
   Katolik wybiera ludzi szanujących życie od poczęcia do naturalnej śmierci.
   Katolik wybiera ludzi dbających o polską rację stanu.
   Katolik wybiera ludzi podejmujących działania będące wyrazem troski o dobro wspólne. Tacy ludzie zasługują na miano polityka. Takich ludzi wybiera katolik i Polak uczciwy.
   A partie?
   Katolik popiera partie, których program jest najbliższy katolickiej nauce społecznej i polskiej racji stanu.
   Katolik nie popiera partii, których program – zwłaszcza w punktach istotnych – jest sprzeczny z katolicką nauką społeczną i z polską racją stanu.
   W katechizmie katolickim są wyszczególnione tzw. grzechy cudze. Mogą one mieć miejsce w różnych okolicznościach. Mogą one mieć miejsce w sferze polityki. Dlatego kończąc refleksje na temat polityki w perspektywie niedzielnych wyborów, przywołuję je tutaj.
   Grzechy cudze:
      1. do grzechu radzić;
      2. grzech nakazywać;
      3. na grzech drugich zezwalać;
      4. innych do grzechu pobudzać;
      5. grzech drugich pochwalać;
      6. na grzech drugich milczeć;
      7. grzechu nie karać;
      8. do grzechu drugiemu pomagać;
      9. grzechu innych bronić.

   Jak powyższe powiązać ze sprawą naszego uczestnictwa w bliskich już wyborach parlamentarnych? Na to pytanie Czytelnik inteligentny znajdzie odpowiedź trafną.

   * * *

Posługa duszpasterska, Częstochowa, Parafia NSPJ, ul. Kościelna – jutro:
   * 7.00 Msza Święta, nabożeństwo pierwszopiątkowe coram Sanctissimo, 15.00 Msza Święta pogrzebowa i pogrzeb, 17.30-18.30 konfesjonał

   Codziennie módlmy się w intencji naszej Ojczyzny!
   Codziennie gromadźmy się z Różańcem w ręku w miejscach publicznych!
   Chodzi o miejsca publiczne, ogólnie dostępne – w miastach, miasteczkach, na osiedlach, na wsiach, przy krzyżach, przy figurach, przy kapliczkach; w całej Polsce i za granicą.
   Módlmy się codziennie w tych miejscach za Ojczyznę odmawiając przynajmniej jeden dziesiątek Różańca!
    

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Uwaga: tylko uczestnik tego bloga może przesyłać komentarze.