Po Soborze Watykańskim II Pan Bóg nie zmienił poglądów.

Zapraszam na mój nowy blog:

sobota, 15 stycznia 2011

Podsumowanie metodologiczne


   Po dziewięciu miesiącach wypada uczynić małe podsumowanie, jako syntetyczną pomoc dla Wszystkich, z którymi spotykam się pod Krzyżem oraz dla Osób towarzyszących nam z bliska i z daleka. Ad rem.
  
Miejsce:
   Stolica Polski - Warszawa,
   Krakowskie Przedmieście,
   plac przed Pałacem Namiestnikowskim
Nazwa:
   Miejsce Pamięci, Prawdy i Nadziei
Druga nazwa:
   Uniwersytet Świętości pod Krzyżem
Rektor UŚpK:
   Pan Jezus
Wykładowcy:
   Księża katoliccy
W centrum:
   Krzyż
Cztery mury okalające:
   wiara,
   nadzieja,
   miłość,
   Różaniec
Motywacja bazowa:
   upamiętnienie Ofiar katastrofy pod Smoleńskiem,
   troska o zwycięstwo Prawdy w naszej Ojczyźnie 
Kryteria podstawowe:
   prawda,
   dobro,
   jawność
Unikamy:
   kłamstwa,
   intryg,
   anonimowości
Praktyczna metoda:
   informacja,
   formacja,
   organizacja,
   akcja
Czas spotkań:
   codziennie o godz. 21.00
Osoby:
   wszyscy, którym leży na sercu:
   priorytet Boga i Krzyża,
   dobro Polski,
   wyjaśnienie przyczyn tragedii pod Smoleńskiem
Wyposażenie uczestników:
   Krzyż,
   Różaniec
Zadania do wykonania:
   świętość na co dzień,
   codzienna modlitwa,
   codzienne korzystanie oraz przekazywanie tym, którzy nie mogą tu przybywać informacji o dwóch stronach internetowych umożliwiających łączność z Miejscem Pamięci, Prawdy i Nadziei:
http://novushiacynthus.blogspot.com/
Duchowa łączność:
   z Rodzinami Ofiar tragedii pod Smoleńskiem,
   ze wszystkimi ludźmi dobrej woli, 
   z Jasną Górą - duchową Stolicą Polski
Lekura obowiązkowa:
   Pismo Święte - Stary i Nowy Testament,
   życiorysy i pisma Świętych polskich,
   życiorysy i pisma polskich kandydatów na ołtarze
Inna lektura:
   wszelkie opracowania spełniające kryterium prawdy i szacunku dla osób
Zadanie specjalne - serdecznie obowiązkowe:
   codziennie przekazywać spotykanym osobom - życzliwie i w krótkich słowach - informację o tym, że modlitwa Polaków na Krakowskim Przedmieściu pod Krzyżem codziennie trwa!
  
   * * *
  
Msza Święta:
   O Boże błogosławieństwo dla Rodziny Darżynkiewiczów.
   

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Uwaga: tylko uczestnik tego bloga może przesyłać komentarze.