Po Soborze Watykańskim II Pan Bóg nie zmienił poglądów.

Zapraszam na mój nowy blog:

środa, 4 stycznia 2012

Szeroko otwarte perspektywy dobra


   Nowy Rok. Nowy czas. Dar Boży!
   Każdy dzień to nowa szansa-okazja-możliwość realizacji dobra. „Jesteśmy bowiem Jego dziełem, stworzeni w Chrystusie Jezusie dla dobrych czynów, które Bóg z góry przygotował, abyśmy je pełnili” (Ef 2, 10).
   Dobro możemy realizować codziennie – myślą, słowem, czynem, modlitwą…
   Żadne trudności zewnętrzne nie uniemożliwiają nam realizacji dobra. Święci realizowali dobro w każdych warunkach,  nawet najtrudniejszych. Czynnikiem decydującym nie są tu bowiem zewnętrzne okoliczności, lecz decyzja woli. Pan Bóg mówi lapidarnie: „Jeżeli zechcesz, zachowasz przykazania” (Syr 15, 15).
   Realizacja dobra jest szeroko – codziennie – otwartą możliwością.
   Realizacja dobra jest zaszczytem.
   Realizacja dobra jest powinnością.
   „Przeto, bracia moi najmilsi, bądźcie wytrwali i niezachwiani, zajęci zawsze ofiarnie dziełem Pańskim, pamiętając, że trud wasz nie pozostaje daremny w Panu” (1 Kor 15, 58).
   Nowy Rok. Nowy czas. Dar Boży!
   Każdy dzień to nowa szansa-okazja-możliwość realizacji dobra.
   „Otwarła się bowiem wielka i obiecująca brama, a przeciwnicy są liczni” (1 Kor 16, 9).
   „Czyńcie dobrze” (Łk 6, 35).
   

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Uwaga: tylko uczestnik tego bloga może przesyłać komentarze.