Po Soborze Watykańskim II Pan Bóg nie zmienił poglądów.

Zapraszam na mój nowy blog:

sobota, 7 stycznia 2012

Klękam


   Klękanie przed Panem Bogiem to jest kwestia, którą można rozpatrywać w wielu aspektach. Jest to m. in. kwestia filozoficzna, antropologiczna, teologiczna, duchowa, mistyczna, moralna, mistagogiczna, pedagogiczna, obrzędowa, obyczajowa, psychologiczna, socjologiczna, kulturowa, cywilizacyjna. Istotne jest zwrócenie uwagi na relację człowieka z Panem Bogiem.
   W tekście kazania kard. Karola Wojtyły na 50-lecie śmierci Alberta Chmielowskiego czytamy: „Im bardziej Bóg udziela się duszy, im bardziej się do niej przelewa przez dary Ducha Świętego, tym bardziej rzuca ją na kolana”.
   Jakaż to oczywista konstatacja!
   Im więcej w sercu człowieka wiary, miłości, pokory, czci, szacunku dla Pana Boga, tym częściej człowiek przed Panem Bogiem klęka. Dziecko to rozumie i profesor. Mędrcy to rozumieją i pastuszkowie. Tęgie głowy to rozumieją i Boży prostaczkowie.
   Filozofia realistyczna uczy nas mądrościowego namysłu nad rzeczywistością. A dzięki temu daje nam racjonalną podstawę do kształtowania naszych adekwatnych do tej poznawanej rzeczywistości odniesień. Filozofia realistyczna wychodzi bowiem nie od naszych opinii, upodobań, emocji, ale od obiektywnego stanu rzeczy. Punktem wyjścia jest odniesienie się do realnie istniejącego bytu poprzez elementarne pytanie: co to jest? A w odniesieniu do Pana Boga: kto to jest?
   Jeśli, pouczony Bożym Objawieniem, odpowiadam sobie na to pytanie, to ta odpowiedź prowadzi nieodzownie do ugięcia kolan przed Panem Bogiem. Nie może być inaczej.
   W ten sposób dokonuje się piękna synteza mądrości i pobożności. Wiary i pokory. Sfery umysłu, serca i zewnętrznego gestu. Taka synteza charakteryzowała Mędrców, którzy poznawszy Prawdę, padli przed Nią na twarze.
   Wierzący przed Panem Bogiem klęka.
   Pan Bóg jest Nieskończony. Majestat Wszechobecny, Wszechmocny, Wszechżyciodajny, Bez Początku i  Końca. JEST.
   Człowiek jest mały – jak nicość. Pyłek w niezmierzonym oceanie Bóstwa.
   Klękam.
   „Im bardziej Bóg udziela się duszy, im bardziej się do niej przelewa przez dary Ducha Świętego, tym bardziej rzuca ją na kolana”.

   * * *
 
   Msza Święta, Jasna Góra, godz. 14.45: O nawrócenie, dobrą spowiedź i błogosławioną śmierć dla ciężko chorej osoby intencja zamówiona przez A.S.
   

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza

Uwaga: tylko uczestnik tego bloga może przesyłać komentarze.