Po Soborze Watykańskim II Pan Bóg nie zmienił poglądów.

Zapraszam na mój nowy blog:

wtorek, 10 maja 2011

Miłość w Prawdzie – różna w przejawach


   Powiedzmy od razu: nie do wszystkich Pan Jezus odnosi się z łagodnością.
   Niektórzy ludzie przedkładają swoje prywatne interpretacje Słowa Bożego ponad samo Słowo Boże. Niektórzy ludzie filtrują Słowo Boże, zręcznie i „poprawnościowo” pomijając milczeniem niektóre aspekty Prawdy zawartej w Biblii. Jednym ze skutków takiego nieuczciwego odczytywania Słowa Bożego jest tworzenie sobie przesłodzonego obrazu Pana Jezusa. Przesłodzona herbata. Mdli.
   Pan Jezus jest taki, jaki jest a nie taki, jakim się wydaje temu albo tamtemu.
   Jest kwestia uczciwego odczytywania i zrozumienia Słowa Bożego. Kwestia metodologiczna, epistemologiczna i lingwistyczna. Głębiej: kwestia Prawdy. Słowo Boże domaga się przyjęcia takim, jakie jest a nie takim, jakie nam się wydaje, że jest.
   Dzisiaj w liturgii Kościoła słyszymy:
   „Szczepan mówił do ludu i starszych, i uczonych: «Twardego karku i opornych serc i uszu! Wy zawsze sprzeciwiacie się Duchowi Świętemu. Jak ojcowie wasi, tak i wy! Któregoż z proroków nie prześladowali wasi ojcowie? Pozabijali nawet tych, którzy przepowiadali przyjście Sprawiedliwego. A wyście zdradzili Go teraz i zamordowali. Wy, którzy otrzymaliście Prawo za pośrednictwem aniołów, lecz nie przestrzegaliście go».
   Gdy to usłyszeli, zawrzały gniewem ich serca i zgrzytali zębami na niego” (Dz 7, 51-54).
   Pan Jezus kocha każdego człowieka. Pan Jezus głosi Prawdę. Jest Prawdą. A Jego miłość w Prawdzie wyraża się przynajmniej na trzy sposoby: łagodność, surowość, milczenie.
   Można wyróżnić trzy grupy ludzi, wobec których Pan Jezus stosuje trzy sposoby odnoszenia się. Te trzy sposoby odnoszenia się Pana Jezusa do trzech grup ludzi mają swoje uzasadnienie w trzech stanach czy postawach serca tych ludzi. Chodzi o następujące postawy: szczerą, zatwardziałą, zabawową.
   Chrystus do niektórych odnosi się z łagodnością (np. Mt 11, 28).
   Do innych odnosi się z surowością (np. J 2, 15).
   Do jeszcze innych stosuje milczenie – nie rozmawia z nimi (np. Łk 23, 9).
   Podsumowując:
   Do ludzi szczerych i pokornych – łagodność.
   Do ludzi przewrotnych i zatwardziałych w złu – surowość.
   Do ludzi bluźniących i traktujących Boga zabawowo – milczenie.
   Warto o tym pamiętać i naśladować Pana Jezusa. Sprawa aktualna nie tylko w Warszawie i nie tylko przy Krzyżu na Krakowskim Przedmieściu.
   Wczoraj, po zakończeniu naszych modlitw, przypomniałem o tym zgromadzonym w centrum naszej Stolicy. Inteligentni słuchacze zrozumieli dlaczego.
  
   * * *
  
   Dzisiaj gromadzimy się w Archikatedrze Warszawskiej o godz. 19.00. Transmisja w Telewizji Trwam i Radiu Maryja umożliwi uczestnictwo tym, którzy do Warszawy dotrzeć nie mogą.
  
   * * *
   
 Msza Święta:
   9.05.2011:  Za śp. Leonię Dąbrowską.
  10.05.2011 Archikatedra w Warszawie: Za ofiary tragedii pod Smoleńskiem.
    

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Uwaga: tylko uczestnik tego bloga może przesyłać komentarze.