Po Soborze Watykańskim II Pan Bóg nie zmienił poglądów.

Zapraszam na mój nowy blog:

środa, 18 maja 2011

Modlitwa, modlitwa, modlitwa...


   Jeden wiekowy salezjanin – już świętej pamięci – mawiał: Modlitwa, modlitwa, modlitwa…
   Od ponad roku w centrum naszej Stolicy, na Krakowskim Przedmieściu, Polacy dobrowolnie – bo chcą – gromadzą się o godz. 21.00, aby razem z kapłanem modlić się za Ofiary tragedii pod Smoleńskiem, za ich Rodziny, za Kościół i Polskę. Ta codzienna modlitwa, według ustalonego porządku, odbywa się bez pośpiechu i trwa długo, zwykle kończymy około godz. 22.30.
   Kto jest człowiekiem modlitwy, ten rozumie jej ważność i nieodzowność.
   Mędrków różnych i – pożal się Boże – „doradców” oraz ludzi  z misją” i ich mocodawców nie brakuje. Stosują różne metody i najchętniej posłaliby nas do piwnicy a w najlepszym razie rozmieniliby modlitwę na gadki różne.
   Opatrzność Boża czuwa nad tym miejscem i nad Polakami tam modlącymi się. Niejeden znak to potwierdza. O tym czasem rozmawiamy.
   Codziennie modlimy się za Ojca Świętego Benedykta XVI. I oto nasz Papież, pokorny Benedykt XVI, daje nam ważną i umacniającą nas pomoc: środową katechezę o modlitwie – dzisiaj już trzecią. Po raz kolejny dzisiaj odczytałem zgromadzonym słowa Ojca Świętego. To nauczanie Papieża jest światłem dla serc ludzkich - także dla tych, którzy codziennie wieczorem gorliwie przybiegają na Miejsce Pamięci, Prawdy i Nadziei w centrum Warszawy, aby tutaj się Panu Bogu napraszać w sprawach ważnych.
   Teksty papieskich katechez o modlitwie będę umieszczał w alfabetycznie uporządkowanym sektorze tematycznym pod flagą, w dziale „Modlitewnik”. Czytajmy, podejmujmy refleksję nad tymi tekstami i… módlmy się!
   Modlitwa, modlitwa, modlitwa…
  
   Dla wygody Czytelników podaję także tutaj linki do wspomnianych katechez:

   * * *

Msza Święta:

   O błogosławieństwo Boże i zdrowie dla wszystkich, którzy duchowo i materialnie wspierają moją posługę kapłańską.
  

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Uwaga: tylko uczestnik tego bloga może przesyłać komentarze.