Po Soborze Watykańskim II Pan Bóg nie zmienił poglądów.

Zapraszam na mój nowy blog:

sobota, 19 lutego 2011

Piątek poważny


   Piątek to dzień upamiętniający śmierć Pana Jezusa. W piątek zamordowano kapłana, salezjanina młodego - Chrystusowy wiek. Ostatnio nasiliły się prostackie zachowania wobec kapłanów. Niewygodni, jak Pan Jezus niewygodny - dla pewnych ludzi.
   Z wyżej wymienionych racji odczytałem dzisiaj na Krakowskim Przedmieściu, w centrum naszej Stolicy, Słowo Boże z Księgi Mądrości:
  
«Zróbmy zasadzkę na sprawiedliwego, bo nam niewygodny:
sprzeciwia się naszym sprawom,
zarzuca nam łamanie prawa,
wypomina nam błędy naszych obyczajów.
Chełpi się, że zna Boga,
zwie siebie dzieckiem Pańskim.
Jest potępieniem naszych zamysłów,
sam widok jego jest dla nas przykry,
bo życie jego niepodobne do innych
i drogi jego odmienne.
Uznał nas za coś fałszywego
i stroni od dróg naszych jak od nieczystości.
Kres sprawiedliwych ogłasza za szczęśliwy
i chełpi się Bogiem jako ojcem.
Zobaczmyż, czy prawdziwe są jego słowa,
wybadajmy, co będzie przy jego zejściu.
Bo jeśli sprawiedliwy jest synem Bożym,
Bóg ujmie się za nim
i wyrwie go z ręki przeciwników.
Dotknijmy go obelgą i katuszą,
by poznać jego łagodność
i doświadczyć jego cierpliwości.
Zasądźmy go na śmierć haniebną,
bo - jak mówił - będzie ocalony».
  
Tak pomyśleli - i pobłądzili,
bo własna złość ich zaślepiła.
Nie pojęli tajemnic Bożych,
nie spodziewali się nagrody za prawość
i nie docenili odpłaty dusz czystych.
Bo dla nieśmiertelności Bóg stworzył człowieka -
uczynił go obrazem swej własnej wieczności.
A śmierć weszła na świat przez zawiść diabła
i doświadczają jej ci, którzy do niego należą.
  
A dusze sprawiedliwych są w ręku Boga
i nie dosięgnie ich męka. (Mdr 2, 12-3, 1)
  
   A potem przeżyliśmy Drogę Krzyżową. Wielce pomocne były nam teksty Sługi Bożego Stefana Kardynała Wyszyńskiego: Droga Krzyżowa dla pracowników pióra.

   * * *

Msza Święta:
   Za śp. Ks. Marka Rybińskiego SDB.
   

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Uwaga: tylko uczestnik tego bloga może przesyłać komentarze.