Po Soborze Watykańskim II Pan Bóg nie zmienił poglądów.

Zapraszam na mój nowy blog:

niedziela, 6 lutego 2011

Miejsce rekolekcji przywilejem


   Ląd. Opactwo pocysterskie. Tutaj od 16 I 1940 do 3 IV 1941 był więziony bł. bp Michał Kozal, sufragan włocławski - była to dla niego stacja drogi męczeńskiej. Zmarł 26 I 1943 roku w Dachau.
   W Lądzie bywał niejednokrotnie Sługa Boży Kard. August Hlond SDB.
   Kilka dat wyjętych z historii Lądu:
   VIII/IX w. - Na prawym brzegu Warty, przy szlaku handlowym do Poznania i Gniezna, powstaje słowiański gród obronny Lenda.
   Lata 80. XII w. - Książę Mieszko Stary funduje opodal grodu Lenda cysterski klasztor - filię opactwa w Łeknie (według tradycji klasztornej fundacja miała miejsce w 1145 r.).
   1191 - cystersi z Łekna podejmują decyzję o likwidacji lądzkiej placówki.
   1195 - Po osobistej interwencji Mieszka Starego Kapituła Generalna Cystersów w Citeaux postanawia utrzymać książęcą fundację. Ląd obejmują cystersi niemieccy z Altenbergu koło Kolonii.
   Przełom XII i XIII w. - Powstają pierwsze zabudowania opactwa i nieistniejący dziś romański kościół.
   1331 - Krzyżacy pustoszą dobra opactwa, atakują klasztor. Cystersi z Lądu na procesie polsko-krzyżackim stają jako świadkowie strony polskiej.
   Po 1350 - Rozpoczyna się gotycka rozbudowa klasztoru dzięki wsparciu Starosty Generalnego Wielkopolski Wierzbięty z Paniewic h. „Niesobia” oraz wielkopolskich rodów rycerskich (plan i bryła klasztoru pochodzą z tego okresu).
   1551 - Dążąc do polonizacji lądzkiego opactwa, król Zygmunt August - po śmierci opata niemieckiego Henryka Butgena - nakazuje wybór Polaka na opata. Zostaje nim kanonik gnieźnieński Jan Wysocki. Cystersi niemieccy nie godzą się z tym faktem, opuszczają opactwo i udają się na Śląsk do Henrykowa. Klasztor w Lądzie obejmują zakonnicy z Polski.
   1664 - Opatem zostaje Jan Zapolski h. „Pobóg”, inicjator barokowej przebudowy lądzkiej świątyni.
   1697-1750 - Rządy sprawuje opat Antoni Mikołaj Łukomski h. „Szeliga”, mecenas sztuki, filozof, reformator polskich klasztorów cysterskich. Obecny kształt i wystrój kościoła w Lądzie dokonał się jego staraniem.
   21 VII 1743 - Abp Krzysztof Antoni Szembek uroczyście konsekruje zbarokizowaną świątynię pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny i św. Mikołaja.
   1768-1770 - Ląd wspiera konfederatów barskich działających na terenie Wielkopolski.
   1796 - Pruski zaborca konfiskuje większość dóbr klasztornych, co jest początkiem upadku lądzkiego opactwa.
   1819 - Pod naciskiem rosyjskiego zaborcy abp Franciszek Skarbek-Malczewski podejmuje decyzję o kasacie cysterskiego opactwa w Lądzie.
   1850 - Dzięki staraniom hrabiostwa Gutakowskich – nowych właścicieli dóbr lądzkich – kościół i klasztor w Lądzie obejmują OO. kapucyni. Z ofiar zebranych w całym kraju remontują popadający w ruinę zabytek.
   1863-1864 - W okresie powstania styczniowego klasztor lądzki jest ważnym punktem kontaktowym powstańców. Ojcowie kapucyni biorą czynny udział w powstaniu. W odwecie za patriotyczną postawę rząd carski zamyka kościół i klasztor w Lądzie i zsyła kapucynów na Syberię. Pojmanego w Lądzie kapelana powstańców o. Maksymiliana Tarejwę Moskale wieszają w Koninie.
   1888 - Wystawione na licytację zabudowania opactwa nabywa bp włocławski Aleksander Bereśniewicz. On tez eryguje w Lądzie w 1890 r. parafię diecezjalną.
   1921 - Bp włocławski Stanisław Zdzitowiecki przekazuje kościół i klasztor w Lądzie Zgromadzeniu Salezjańskiemu. Salezjanie prowadzą w klasztorze Niższe Seminarium Duchowne oraz sierociniec ze szkołą krawiecką.
   1939-1945 - Niemieccy naziści organizują w klasztorze obóz przejściowy dla aresztowanych księży i zakonników, których następnie wywożą do obozu zagłady w Dachau. Wielu spośród 152 więzionych w Lądzie duchownych ginie tam śmiercią męczeńską, m.in. bł. bp Michał Kozal oraz Sługa Boży ks. Franciszek Miśka - ówczesny przełożony salezjańskiego domu w Lądzie.
   1945 - Do Lądu powracają salezjanie i wznawiają działalność Niższego Seminarium Duchownego.
   1952 - Komunistyczne władze PRL, dążąc do zajęcia lądzkiego klasztoru, nakazują zamknięcie Niższego Seminarium Duchownego. Aby zapobiec przejęciu Lądu przez państwo, salezjanie otwierają tu 4 VII 1952 r. Wyższe Seminarium Duchowne.
   1973 - Staraniem gospodarzy Lądu - salezjanów - rozpoczynają się szeroko zakrojone prace remontowo-renowacyjne kościoła i klasztoru.
   1990-1995 - Rada Europy ustanawia Europejski Szlak Cysterski. Ląd zostaje wpisany w wielkopolski trakt szlaku. W pradolinie Warty powstaje Nadwarciański Park Krajobrazowy. Zespół klasztorny w Lądzie znajduje się w jego centrum.
   24 VI 2005 - Inauguracja dorocznego Festiwalu Kultury Słowiańskiej i Cysterskiej w Lądzie.
   Obecnie w Lądzie, po nowicjacie, swoje dwa lata studiów realizują młodzi salezjanie - klerycy przygotowujący się do kapłaństwa, z wszystkich czterech Inspektorii polskich: krakowskiej, warszawskiej, pilskiej i wrocławskiej oraz z Okręgu Wschodniego.
  
   Więcej informacji znajdziemy na poniższych stronach:  
Dwie panoramy:

   Dziękuję Czytelnikom, którzy w tych dniach towarzyszą mi modlitwą, abym, wraz z moimi Współbraćmi, owocnie odprawił rekolekcje. Bóg zapłać!

   * * *

Msza Święta:
   Za zmarłą Siostrę ks. Stanisława Łobodźca SDB.
   

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Uwaga: tylko uczestnik tego bloga może przesyłać komentarze.