Po Soborze Watykańskim II Pan Bóg nie zmienił poglądów.

Zapraszam na mój nowy blog:

niedziela, 13 lutego 2011

O wolności - syntetycznie, elementarnie...


   Dzisiaj, w pierwszym czytaniu, Pan Bóg przypomina nam o tej wspaniałej rzeczywistości, jaką jest możliwość wyboru, którą Bóg wszczepił w nasze serca: „Jeżeli zechcesz, zachowasz przykazania” (Syr 15, 15).
   Dotykamy tu kwestii wolności. Rozumienie wolności jest kluczowe dla naszego dojrzewania w wierze i dojrzewania w człowieczeństwie.
   Elementarne, potoczne znaczenie wolności dotyczy możliwości wyboru: mogę wybrać dobro, mogę wybrać zło.
   Głębsze rozumienie wolności dotyczy wyboru dobra i realizacji dobra - i tylko dobra.
   Krótko mówiąc - ludźmi wolnymi stajemy się wtedy, gdy wybieramy dobro i realizujemy dobro. Pan Jezus mówi wyraźnie: „Każdy, kto popełnia grzech, staje się niewolnikiem grzechu” (J 8, 34). A Chrystus nas wyswobadza ku wolności i przyzywa nas na drogę dobra. Św. Paweł przypomina i wzywa: „Ku wolności wyswobodził nas Chrystus. A zatem trwajcie w niej i nie poddawajcie się na nowo pod jarzmo niewoli!” (Ga 5, 1).
   Warto sobie te tematy klarować - także w naszym Uniwersytecie Świętości pod Krzyżem.
   Przypominajmy sobie często tę podstawową prawdę: Pan Bóg pragnie, abyśmy byli wolni. To znaczy: Pan Bóg pragnie nas mieć na drodze dobra i tylko dobra. Jest to możliwe!
   Mogę wybierać dobro. Mogę realizować dobro - myślą, słowem, czynem… 
   Jest możliwe kroczenie drogą dobra. Codziennie.
   Na tym polega wolność.
  
   * * *
   
Msza Święta: Zgodnie z wolą Ofiarodawcy.
  

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Uwaga: tylko uczestnik tego bloga może przesyłać komentarze.