Po Soborze Watykańskim II Pan Bóg nie zmienił poglądów.

Zapraszam na mój nowy blog:

piątek, 19 listopada 2010

Poznawać i działać

   Refleksja w kontekście niedzielnych wyborów.
   Pod Krzyżem na Krakowskim Przedmieściu w Warszawie codziennie modlimy się za Polskę. Słychać tam głosy troski i niepokoju o wyświetlenie w prawdzie naszej przeszłości i o naszą przyszłość.
    Znakiem odpowiedzialności za losy naszej Ojczyzny, Kościoła i świata jest wieloaspektowe poznawanie sytuacji współczesnego świata i adekwatne reagowanie na poznawaną sytuację: modlitwą, czynem, słowem, udziałem w wyborach.
   Ważna lektura pokazująca istotne wymiary naszej współczesności to książka Prof. Roberto de Mattei, Dyktatura relatywizmu. Kilka wyjątków niech nas zmobilizuje do przeczytania całości.
   „Marsz w kierunku totalitaryzmu rozkłada się na trzy etapy. Pierwszym jest negacja istnienia prawa i prawdy obiektywnej, czego konsekwencję stanowi zrównanie dobra i zła, grzechu i cnoty. Drugim – instytucjonalizacja dewiacji moralnych objawiająca się w przemianie prywatnej niegodziwości w publiczną cnotę. Trzecim wreszcie – wprowadzenie ostracyzmu społecznego i prawnej karalności dobra.
   Do tego momentu właśnie doszliśmy. Żyjemy w społeczeństwie hołdującym swoistemu antydekalogowi, w którym dozwolone jest wszystko poza publicznym deklarowaniem wierności zasadom porządku naturalnego i chrześcijańskiego.
   Jest to zarazem ostatni moment, aby przeciwstawić się dyktaturze relatywizmu. Jest to również czas odpowiedni, by nabrać przekonania, że Kościół i nasza cywilizacja, zachodnia i chrześcijańska, posiada śmiertelnych wrogów wewnętrznych i zewnętrznych, których zwalczanie jest naszym obowiązkiem nie tylko prawnym, ale i moralnym. […]
   Powinniśmy zatem nabrać przekonania, że w tej sprawie nie można być neutralnym: albo opisany proces będzie się pogłębiał i doprowadzi do prześladowania katolików oraz każdego, kto broni prawa naturalnego; albo w wyniku naszego zdecydowanego oporu proces dechrystianizacji ulegnie zatrzymaniu, natomiast rozpocznie się odbudowa społeczeństwa w oparciu o zasady porządku naturalnego i chrześcijańskiego.” (Roberto de Mattei, Dyktatura relatywizmu, Wydawnictwo PROHIBITA, Warszawa 2009, s. 44-46).
   Starannie dobraną lekturę obowiązkową dla Studentów Uniwersytetu Świętości pod Krzyżem znajdziemy w sektorze tematycznym (pod flagą) w dziale „Czytam”. Czytajmy!
   * * *
Msza Święta:
   18.11.2010: O Bożą opiekę dla modlących się pod Krzyżem na Krakowskim Przedmieściu w Warszawie i dla kapłanów tam posługujących.
   19.11.2010: Za moją Mamę ś.p. Stanisławę - w przeddzień 23. rocznicy śmierci.
    

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Uwaga: tylko uczestnik tego bloga może przesyłać komentarze.