Po Soborze Watykańskim II Pan Bóg nie zmienił poglądów.

Zapraszam na mój nowy blog:

niedziela, 11 marca 2012

Ku Tradycji – cała naprzód!


   W czasach pomieszania powszechnego Objawienie Boże zawarte w Piśmie Świętym i Tradycji pozostaje trwałym, niezawodnym, bezpiecznym a przede wszystkim prawdziwym punktem odniesienia. Nieodzownym – aby życie przeżyć sensownie i osiągnąć wieczne zbawienie, i do tegoż dopomóc innym. Na wzburzonych morzach świata, dziejów i ideologii okręt Kościoła pozostaje – także dzisiaj – bezpiecznym schronieniem. Dowiezie nas do Celu!
   Radykalny zwrot ku wierności Tradycji jest dzisiaj – w czasach ostatnio rozlewającego się szeroko ateizmu i wzmagającego się na polskiej ziemi pomieszania powszechnego – nieodzowny. Czas porzucić posoborowe farmazony i zachować radykalną wierność Tradycji. Przez Tradycję Pan Bóg do nas przemawia, uczy nas i uświęca!
   Aby uniknąć nieporozumień, raz jeszcze odpowiedzialnie precyzuję: przez posoborowe farmazony rozumiem tutaj współczesne poglądy, opinie, treści, praktyki i zaniechania, które są odejściem od Tradycji i od szlachetnych zwyczajów zakorzenionych w Tradycji. Ściślej: chodzi o wszystko to, co może być zasadnie określone jako zdrada Tradycji.

   A nasz elementarz Tradycji – prawdziwy i niezmienny – jest taki, przypomnijmy:
 
Sześć prawd wiary

1. Jest jeden Bóg.
2. Bóg jest Sędzią sprawiedliwym, który za dobre
   wynagradza a za złe karze.
3. Są trzy Osoby Boskie: Bóg Ojciec, Syn Boży
   i Duch Święty.
4. Syn Boży stał się człowiekiem i umarł na krzyżu
   dla naszego zbawienia.
5. Dusza ludzka jest nieśmiertelna.
6. Łaska Boża jest do zbawienia koniecznie potrzebna.

* * *

„Otrzymałam od mego Syna zapewnienie,
że czciciele mego Różańca będą mieli w świętych
niebieskich przyjaciół w życiu i w godzinie śmierci”
(Obietnice różańcowe, które otrzymał od Niepokalanej Matki
bł. Alan de Rupe).
  

1 komentarz:

 1. Te same sześć prawd wiary w "Książce do nabożeństwa dla wszystkich katolików szczególniej zaś dla wygody katolików Archidyecezyi Gnieźnieńskiej i Poznańskiej z polecenia Najprzewielebniejszego Arcy-Biskupa Dunina ułożonej (dla kobiet)" wyd: Leszno i Gniezno w Drukarni Ernesta Gunthera 1842 - noszą nazwę (pisownia oryginalna):
  "Prawdy, które każdy człowiek wiedzieć i wierzyć powinien pod utratą zbawienia" i brzmią:
  1. Że jest Bóg, który wszystko stworzył i wszystkiem rządzi.
  2. Że Bóg jest sprawiedliwy Sędzia, który za złe karze, a za dobre wynagradza.
  3. Że Bóg jest jeden we trzech osobach, to jest Bóg Ojciec, Syn Boży, i Duch święty, czyli Trójca Święta.
  4. Że druga osoba Trójcy Świętej , to jest: Syn Boży, stał się człowiekiem, i umarł na krzyżu dla naszego zbawienia.
  5. Że dusza ludzka jest nieśmiertelna, to jest: nigdy nie umiera.
  6. Że łaska Boska jest koniecznie potrzebna do zbawienia i dobrych uczynków.

  Może warto się pochylić nad niuansami
  Jerzy Zygarłowski

  OdpowiedzUsuń

Uwaga: tylko uczestnik tego bloga może przesyłać komentarze.