Po Soborze Watykańskim II Pan Bóg nie zmienił poglądów.

Zapraszam na mój nowy blog:

niedziela, 12 czerwca 2011

Rocznica


   Chrystus Najwyższy Kapłan w ciągu wieków realizuje misję głoszenia Ewangelii i uświęcania dusz ludzkich poprzez biskupów i kapłanów.
   12 czerwca 1990 roku w kościele św. Stanisława Kostki w Krakowie Dębnikach z rąk Biskupa Albina Małysiaka przyjąłem święcenia kapłańskie.
   Bogu niech będą dzięki za nieoceniony dar kapłaństwa.
   Bogu niech będą dzięki za wszelkie dobro, które przez ręce kapłana Pan Bóg sprowadza do dusz ludzkich.
   Bogu niech będą dzięki za wszystkich ludzi, którzy pomagają kapłanom wiernie wypełnić swoje powołanie – ad maiorem Dei gloriam i ku uświęceniu ludzi.
   Na Krakowskim Przedmieściu w Warszawie przypominam zgromadzonym Polakom modlącym się codziennie za naszą Ojczyznę: kapłan reprezentuje Chrystusa i Kościół.  Kapłan działa w imieniu Chrystusa, mocą Chrystusa, w osobie Chrystusa, który jest Głową Kościoła – działa in persona Christi Capitis.  Dar niezasłużony i zobowiązujący usque ad mortem.
   O świętość kapłanów wołam dzisiaj z Kościołem: Veni, Sancte Spiritus!
   I proszę – módlmy się o świętość kapłanów codziennie: Veni, Sancte Spiritus!
   Krystaliczna Prawda Ewangelii! Z trudem przebija się do ludzkich serc i umysłów. Jak dwa tysiące lat temu, tak i dzisiaj nie brakuje „ulepszaczy” Ewangelii, pod płaszczykiem złudnych haseł. Aktualne jest słowo św. Pawła:
   „Nadziwić się nie mogę, że od Tego, który was łaską Chrystusa powołał, tak szybko chcecie przejść do innej Ewangelii. Innej jednak Ewangelii nie ma: są tylko jacyś ludzie, którzy sieją wśród was zamęt i którzy chcieliby przekręcić Ewangelię Chrystusową. Ale gdybyśmy nawet my lub anioł z nieba głosił wam Ewangelię różną od tej, którą wam głosiliśmy - niech będzie przeklęty! Już to przedtem powiedzieliśmy, a teraz jeszcze mówię: Gdyby wam kto głosił Ewangelię różną od tej, którą od nas otrzymaliście - niech będzie przeklęty!” (Ga 1, 6-9).
   Ojciec święty Benedykt XVI, jeszcze jako kardynał, przed laty mówił: „Zamiast iść z duchem epoki, powinniśmy tego ducha piętnować z całą na nowo odzyskaną ewangeliczną surowością. Zapomnieliśmy już, że chrześcijanin nie może żyć tak jak inni ludzie. Istnienie nielogicznej opinii, iż nie ma etyki specyficznie chrześcijańskiej, dowodzi, jak potrzebne i fundamentalne jest uobecnienie odmienności chrześcijanina, która mogłaby przeciwstawić się innym wzorom” (Raport o stanie wiary. Rozmowa Vittorio Messori'ego przeprowadzona w 1984 roku z ks. kardynałem Josephem Ratzingerem - prefektem Kongregacji Nauki Wiary - obecnym papieżem Benedyktem XVI).
   I proszę – módlmy się za kapłanów, aby głosili Ewangelię wiernie w jej aspektach pocieszających i w jej aspektach wymagających, bez przeinaczeń, tak jak Pan Bóg wzywa przez św. Pawła:
   „Zaklinam cię wobec Boga i Chrystusa Jezusa, który będzie sądził żywych i umarłych, i na Jego pojawienie się, i na Jego królestwo: głoś naukę, nastawaj w porę, nie w porę, w razie potrzeby wykaż błąd, poucz, podnieś na duchu z całą cierpliwością, ilekroć nauczasz. Przyjdzie bowiem chwila, kiedy zdrowej nauki nie będą znosili, ale według własnych pożądań – ponieważ ich uszy świerzbią – będą sobie mnożyli nauczycieli. Będą się odwracali od słuchania prawdy, a obrócą się ku zmyślonym opowiadaniom. Ty zaś czuwaj we wszystkim, znoś trudy, wykonaj dzieło ewangelisty, spełnij swe posługiwanie!” (2 Tm 4, 1-5).
  
   * * * 
   
Msza Święta:
   Zgodnie z wolą ofiarodawcy.
   

1 komentarz:

  1. Ewa Rzeczycka-Surma13 czerwca 2011 14:37

    Modlę się za wszystkich Kapłanów, w tym również z radością serca modlę się Margaretką za Księdza. Z jeszcze większą radością zamieszczam słowa pokornego Papieża Benedykta XVI, wzywające innych do modlitwy za Kapłanów.

    Do wspierania swych kapłanów modlitwą i dobrą radą zachęcił Polaków 13 czerwca 2010 r. Benedykt XVI. Po rozważaniach i modlitwie Anioł Pański oraz udzieleniu pielgrzymom zgromadzonym na Placu św. Piotra błogosławieństwa apostolskiego papież pozdrowił ich w różnych językach, m.in. po polsku. "Serdeczne pozdrowienie kieruję do Polaków. W uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa zakończyliśmy Rok Kapłański. Dziękując Bogu za dar tego czasu, zawierzyłem wszystkich duchownych na świecie opiece Maryi, Matki Kapłanów. Proszę was: wspierajcie waszych pasterzy modlitwą i dobrą radą. Niech uświęcają siebie i tych, do których zostali posłani. Niech Bóg wam błogosławi!" – powiedział papież.

    źródło: http://www.ak.rumia.pomorskie.pl/index.php?s=21

    OdpowiedzUsuń

Uwaga: tylko uczestnik tego bloga może przesyłać komentarze.