Po Soborze Watykańskim II Pan Bóg nie zmienił poglądów.

Zapraszam na mój nowy blog:

środa, 15 czerwca 2011

Bardzo ważne - Wpis programowy!


   Obudź się Polsko!
   „A zwłaszcza rozumiejcie chwilę obecną: teraz nadeszła dla was godzina powstania ze snu. Teraz bowiem zbawienie jest bliżej nas, niż wtedy, gdyśmy uwierzyli. Noc się posunęła, a przybliżył się dzień” (Rz 13, 11-12).
   Dzisiaj pięć punktów do poważnego przemyślenia i niezwłocznego wykonania, i do odważnego przekazywania innym! Jedna informacja i cztery polecenia.
   Sprawa jest ważna i poważna, i nagląco domaga się nagłaśniania! Inteligentni, myślący i serdeczni Czytelnicy rozumieją wagę spraw!
 1o Informacja.
   Codziennie od godz. 21.00 do 22.30 na Krakowskim Przedmieściu w Warszawie Polacy modlą się za ofiary tragedii pod Smoleńskiem, za ich Rodziny, za Ojca Świętego Benedykta XVI, za Kościół i Polskę.
   Codziennie Polakom modlącym w centrum naszej Stolicy towarzyszy kapłan, który reprezentuje Chrystusa i Kościół – prowadzi modlitwy, głosi Słowo Boże, udziela błogosławieństwa. Codziennie!
   Modlitwa jest ocalaniem pamięci, pomnażaniem przestrzeni prawdy i budowaniem dobra. Moc potężna! Bóg działa!
   Odnowa Polski w najgłębszym wymiarze idzie przez modlitwę. Jeśli dzięki szczerej modlitwie odnawia się i uświęca jedno polskie serce, odnawia się i uświęca Polska.
 1o Polecenie serdeczne.
   Tę dobrą, piękną i prawdziwą wiadomość o codziennej modlitwie Polaków w centrum naszej Stolicy trzeba nagłaśniać na cały świat: w rozmowach rodzinnych, sąsiedzkich, w środowiskach zawodowych, parafialnych, wspólnotowych, politycznych, w mass mediach – wszędzie!
 2o Polecenie serdeczne.
   Świetlne punkty! Świetlnymi punktami na polskiej – naszej – ziemi są przede wszystkim Tabernacula, gdzie przebywa dniem i nocą Jezus Chrystus utajony w Najświętszym Sakramencie.
   Świetlnym punktem jest każde miejsce, gdzie ludzie gromadzą się na szczerą modlitwę.
   Świetlnym punktem jest Krakowskie Przedmieście, gdzie Polacy codziennie gromadzą się na modlitwę.
   Twórzmy nowe świetlne punkty! W całej Polsce, w różnych miejscach publicznych: przy Krzyżach, kapliczkach, figurach, w miastach, na wsiach, na osiedlach, choćby po dwie trzy osoby, choćby na pięć minut dziennie – codziennie! – gromadźmy się na modlitwę za Polskę!
   Już otrzymuję dobre sygnały o takiej modlitwie. Czekam na dalsze!
 3o Polecenie serdeczne.
   Niedawno została wydana moja książka W blasku Krzyża. Jest ona owocem codziennej modlitwy Polaków po tragedii pod Smoleńskiem. Oni są jej Autorami! Dotyka istotnych spraw związanych ze współczesnymi dziejami naszej Ojczyzny, Kościoła, ludzkich serc – w perspektywie jedności z Bogiem.
   Nabywajmy tę książkę.
   Z uwagą czytajmy tę książkę.
   Reklamujmy i propagujmy tę książkę.
   Mówmy i piszmy o niej.
   Ofiarujmy ją innym!
   Niech idzie w świat dobra wiadomość o książce, która dokumentuje codzienną modlitwę Polaków w Stolicy jako szlachetną reakcję polskich serc na dramat śmierci 96 naszych Rodaków pod Smoleńskiem.
 4o Polecenie serdeczne.
   Odważnie i szeroko nagłaśniajmy cztery strony internetowe związane z wyżej sygnalizowaną problematyką:
   Strona ks. Jacka Bałemby SDB
   Strona poświęcona książce W blasku Krzyża
   Strona dokumentująca codzienną modlitwę Polaków w centrum Stolicy
   Strona dr. Stanisława Krajskiego

   Jedna informacja i cztery polecenia do wykonania. Wykonają je Polacy, którym zależy budowaniu dobra w naszej Ojczyźnie. Czy należymy do nich?
   Czas działać!
   Czas nagli!
   Miłość Chrystusa przynagla nas – caritas Christi urget nos!  (2 Kor 5, 14).
   „A zwłaszcza rozumiejcie chwilę obecną: teraz nadeszła dla was godzina powstania ze snu. Teraz bowiem zbawienie jest bliżej nas, niż wtedy, gdyśmy uwierzyli. Noc się posunęła, a przybliżył się dzień” (Rz 13, 11-12).
   Obudź się Polsko!
    

  
video: cecylia10kasia
  

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Uwaga: tylko uczestnik tego bloga może przesyłać komentarze.