Po Soborze Watykańskim II Pan Bóg nie zmienił poglądów.

Zapraszam na mój nowy blog:

środa, 20 lipca 2011

Świetlne punkty modlitewne


   Już czas wyjść na ulice!
   Już czas wyjść na ulice z Różańcem w ręku!
   Już czas wyjść na ulice z Różańcem w ręku, aby podjąć codzienną modlitwę za Polskę!
   Jesteśmy u siebie!
   
   Świetlne punkty modlitewne to miejsca publicznie dostępne, w których Polacy codziennie gromadzą się, aby modlić się za Polskę.
   
   Szczypta terminologii:
   „świetlne” – bo  spotykamy się tam z Chrystusem, który mówi: „Ja jestem światłością świata. Kto idzie za Mną, nie będzie chodził w ciemności, lecz będzie miał światło życia” (J 8, 12). I mówi do nas: „Wy jesteście światłem świata. Nie może się ukryć miasto położone na górze. Nie zapala się też światła i nie stawia pod korcem, ale na świeczniku, aby świeciło wszystkim, którzy są w domu. Tak niech świeci wasze światło przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie” (Mt 5, 14-16). Nasza modlitwa jest dobrym czynem, jest światłem, które rozbłyska przed ludźmi, aby chwalili Ojca, który jest w niebie.
   „punkty” – miejsca, gdzie Polacy gromadzą się na codzienną modlitwę; chodzi o określone miejsca publicznie dostępne, aby każdy mógł spokojnie, bez problemów i bez zbędnych uwarunkowań podejść i dołączyć się do wspólnej modlitwy.
   „modlitewne” – celem gromadzenia się Polaków w takich miejscach jest modlitwa – zaszczytna rozmowa o Polsce z Panem Bogiem i z naszą Królową.

   Lapidarnie ujmijmy kilka istotnych aspektów:
   Lokalizacja: miejsca publiczne, ogólnie dostępne – w miastach, miasteczkach, na osiedlach, na wsiach, przy krzyżach, przy figurach, przy kapliczkach; w całej Polsce i za granicą.
   Czas: choćby 5 minut dziennie, najlepiej o stałej godzinie, łatwej do zapamiętania.
   Osoby: choćby 2-3 osoby; im więcej tym lepiej.
   Forma modlitwy: dowolna; choćby jeden dziesiątek Różańca ofiarowany w intencji Ojczyzny. Pieśni: katolickie, tradycyjne!
   Terminologia zgromadzeń: używamy najprostszych określeń „Polacy modlą się za Ojczyznę”. Nie stosujemy kwalifikacji grupowych typu: grupa modlitewna,  różańcowa itp. Zachowujemy otwartą formułę dostępną dla każdego Polaka, który pragnie włączyć się do wspólnej modlitwy. Powtórzę: najlepszą formułą jest ta: „Polacy codziennie modlą się za Ojczyznę”.
   Dlaczego w miejscach publicznych? Sam Pan Bóg nas o tym poucza. Słowo Boże zawiera klarowną treść: „Chcę więc, by mężczyźni modlili się na każdym miejscu, podnosząc ręce czyste, bez gniewu i sporu. Podobnie kobiety” (1 Tm 2, 8).
   Serdeczna zachęta szczegółowa: budzimy w nas samych i w osobach gromadzących się w świetlnych punktach modlitewnych spokojne poczucie bycia u siebie. Słowo Boże jasno przecież nam uświadamia: „Do Pana należy ziemia i to, co ją napełnia, świat i jego mieszkańcy” (Ps 24, 1). Wszystko należy do Boga, a gdzie jest Bóg, tam jesteśmy u siebie. To jest nasza ziemia.
   Konteksty i uściślenia prawne:
   „Wszyscy wierni mają obowiązek i prawo współpracy w tym, aby Boże przepowiadanie zbawienia rozszerzało się coraz bardziej na wszystkich ludzi każdego czasu i całego świata” (Kodeks Prawa Kanonicznego, Kan. 211).
   „Wolność religii obejmuje wolność wyznawania lub przyjmowania religii według własnego wyboru oraz uzewnętrzniania indywidualnie lub z innymi, publicznie lub prywatnie, swojej religii przez uprawianie kultu, modlitwę, uczestniczenie w obrzędach, praktykowanie i nauczanie. Wolność religii obejmuje także posiadanie świątyń i innych miejsc kultu w zależności od potrzeb ludzi wierzących oraz prawo osób do korzystania z pomocy religijnej tam, gdzie się znajdują” (Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, Art. 53. 2).
   „1. Zabrania się używania instalacji lub urządzeń nagłaśniających na publicznie dostępnych terenach miast, terenach zabudowanych oraz na terenach przeznaczonych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.
   2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do okazjonalnych uroczystości oraz uroczystości i imprez związanych z kultem religijnym (…)” (Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, Art. 156).
   Jeszcze kilka serdecznych uwag praktycznych: ważne jest, by w takich miejscach nie zajmować się gadulstwem kosztem modlitwy. Ważne jest także, by nie dawać posłuchu ludziom, którzy zawsze wszystko lepiej wiedzą, którzy chcą zniechęcić nas do modlitwy, bądź chcą nas zastraszyć. Spokojna codzienna kontynuacja modlitwy będzie wypełnieniem celu, dla którego się gromadzimy.  
   
   Świetlne punkty modlitewne (następne informacje będą mile widziane!):
   * Warszawa: godz. 21.00, Krakowskie Przedmieście, przed Pałacem Namiestnikowskim.
   * Ostrołęka: godz. 20.00, przy pomniku Żołnierzy Wyklętych, Skwer im. Lecha Kaczyńskiego.
   * Łomianki: godz. 15.00, przy pomniku Pana Jezusa u zbiegu ulic Warszawskiej i Fabrycznej.
   
   Już czas wyjść na ulice!
   Już czas wyjść na ulice z Różańcem w ręku!
   Już czas wyjść na ulice z Różańcem w ręku, aby podjąć codzienną modlitwę za Polskę!
   Jesteśmy u siebie!
  
   * * *
  
Msza Święta:
   Na uwielbienie, cześć i chwałę Przenajświętszej Głowy Pana Jezusa ukoronowanej cierniami, z podziękowaniem za wszystkie cierpienia, którym poddał się Pan Jezus podczas cierniem koronowania. Ofiarując Ojcu Niebieskiemu wszystkie zniewagi, tortury, pośmiewiska jako wynagrodzenie za grzechy popełnione myślą i pragnieniem, za pychę żywota i wszystkie grzechy przeciw samemu Bogu popełnione. Niech ta Przeczysta Krew, która tak obficie wypływa oczyści umysły skażone, oświeci i rozjaśni rozumy pogrążone w ciemności. Niech ta Boska Krew przywróci Boską godność, złagodzi słuszny Gniew Boski i wyjedna światu i nam oraz naszym rodzinom Miłosierdzie  – intencja od p. Wandy (3).
    

1 komentarz:

  1. PROSZE O MODLITWE W INTENCJI PIELGRZYMKI DO MEDJUGORIE W DNIACH 28.12 DO 05.01.2012R.A PRZEDEWSZYSTKIM PROSZE O MODLITWE ABYM ZNALAZŁ KAPŁANA KTÓRY PODEJMIE TRÓD PIOELGRZYMKI Z NAMI.
    Mariusz Sulczewski.
    P.S.więcej informacji na www.pielgrzym-warszawski.pl

    OdpowiedzUsuń

Uwaga: tylko uczestnik tego bloga może przesyłać komentarze.