Po Soborze Watykańskim II Pan Bóg nie zmienił poglądów.

Zapraszam na mój nowy blog:

środa, 2 marca 2011

Modlitwa katolicka = w jedności z Papieżem


   Pierwszy czwartek miesiąca to dzień radości Kościoła i dzień wdzięczności wobec Pana Boga za Dar Sakramentów: Eucharystii i Kapłaństwa. W przeddzień pierwszego czwartku miesiąca - refleksja o charakterze eklezjalnym.
   Codzienna modlitwa na Krakowskim Przedmieściu w Warszawie to modlitwa katolicka, to znaczy: modlitwa w jedności z Papieżem.
   Wyrazem tej jedności są:
   * Codzienna modlitwa za Papieża,
   * Codzienna modlitwa o naśladowanie dwóch wyraźnych znaków, które daje nam Ojciec Święty Benedykt XVI:
      - Krzyż postawiony w samym centrum - na środku ołtarza, pasyjką zwrócony w stronę kapłana,
      - Komunia Święta przyjmowana przez wiernych w postawie klęczącej.
   Od dzisiaj jedność z Papieżem wyrażać będziemy jeszcze poprzez dwa następujące elementy:
   * Modlitwę w języku łacińskim (język Kościoła) w niektórych modlitwach,
   * Modlitwę o przywrócenie w katedrach, kościołach i kaplicach centralnego miejsca Jezusowi Chrystusowi obecnemu w Najświętszym Sakramencie (tabernaculum  w centrum ołtarza, w symetrycznym środku).
   Chodzi tu nie o sprawy marginalne, lecz o nasze fundamentalne odniesienie do rzeczywistości. Chodzi o odczytanie obiektywnego i absolutnego Priorytetu Boga i o przełożenie tego adekwatnego odczytania na praktykę w zakresie naszej wiary, modlitwy, życia = lex credendi, lex orandi, lex vivendi.
   Wiele lat temu, na długo przedtem zanim został papieżem, pisał na ten temat Kard. Joseph Ratzinger w zwartej syntezie:
   „W chrześcijaństwie nie chodzi na pierwszym miejscu o Kościół lub o człowieka, lecz o Boga. Właściwa orientacja chrześcijańska nie obraca się wokół naszych nadziei, obaw i życzeń, ale wokół Boga, Jego wielkości i mocy. Pierwsze zdanie wiary chrześcijańskiej, zasadnicza orientacja chrześcijańskiego nawrócenia brzmi: jest Bóg” (Kard. J. Ratzinger, Der Gott Jesu Christi, cyt. za: Służyć prawdzie, 13 IX).
   Kardynał Antonio Cañizares Llovera, prefekt Kongregacji Kultu Bożego i Sakramentów, w wywiadzie, który przeprowadził Andrea Tornielli, powiedział: „Trzeba z wielkim poświęceniem starać się ożywić i wspierać nowy ruch liturgiczny, zgodnie z nauczaniem Benedykta XVI. Ożywić poczucie sacrum i misterium, postawić Boga w centrum wszystkiego” (Il Giornale, 24.12.2010).
   Pozostając w temacie, dodam jeszcze wątek salezjański.
   Św. Jan Bosko był prostolinijny i jednoznaczny w odniesieniu do osoby Papieża. Jego programem było: Tutto col Papa, per il Papa, amando il Papa - wszystko z Papieżem, dla Papieża, kochając Papieża. Takiego odniesienia do następcy św. Piotra uczył salezjanów i młodzież oraz tych, których pouczał kapłańskim słowem mówionym i pisanym.
   Św. Jan Bosko przed swoją śmiercią wyjawił długo utrzymywany sekret swojego serca, mówiąc do kardynała Giovanni Cagliero, salezjanina: „Zgromadzenie Salezjańskie i Salezjanie mają za cel specjalny podtrzymywać autorytet Stolicy Świętej, gdziekolwiek by się nie znajdowali, gdziekolwiek by nie pracowali”. A wkrótce potem wyznał kardynałowi Alimonda, arcybiskupowi Turynu, który złożył mu wizytę: „Przeżyłem czasy bardzo trudne, Eminencjo. Lecz autorytet Papieża... Autorytet Papieża... Powiedziałem tutaj Mons. Cagliero: Salezjanie są dla obrony autorytetu Papieża, gdziekolwiek by nie pracowali, gdziekolwiek by się nie znajdowali. Proszę pamiętać, Eminencjo, aby powtórzyć to Ojcu Świętemu”.
   A gdyby rodziły się pytania: O takich rzeczach pod Krzyżem, w centrum Warszawy? Co to ma wspólnego z patriotyzmem?
   Owszem, sprawy o których dzisiaj mówimy przekraczają nieskończenie kategorie narodowości i patriotyzmu, ale ich nie wykluczają. Uznanie absolutnego priorytetu Boga jest nieskończonym dobrem dla naszej Ojczyzny. Nieodzownym dobrem. Naglącym! Jeśli w Polsce uznamy absolutny priorytet Boga, polska ziemia rozkwitnie dobrem.
   Uwaga metodologiczna:
   Prawdy wiary katolickiej nie są werbalizacją subiektywnych przekonań i opinii katolików. Prawdy wiary katolickiej odzwierciedlają obiektywny stan rzeczy.
  
   * * *
  
Msza Święta:
   1.03.2011, Katedra Polowa WP w Warszawie:
      Za żołnierzy „wyklętych”.
   2.03.2011, Bazylika NSJ w Warszawie:
      Za śp. Marka Rybińskiego SDB.
    

4 komentarze:

 1. W kościele pw. Św. Andrzeja Boboli w Warszawie tabernakulum jest po prawej stronie ołtarza, nie w centrum. Natomiast w centralnej części, vis a vis stołu ofiarnego, znajdują się relikwie Św. Andrzeja. Ilekroć jestem w tej świątyni, cierpię niemal fizyczny ból, widząc jak wierni przechodzą obojętnie obok tabernakulum, by przyklęknąć dopiero przed relikwiami. Myślę, że Św. Andrzej też nie jest szczęśliwy z tego powodu, bo cześć oddawana świętym ma sens tylko wtedy, kiedy czcimy ich oddanie Bogu (bo świętymi zostali dlatego, że postawili TABERNAKULUM w centrum swojego życia; każdy z nich stał się żywym tabernakulum), a nie tylko ich samych jako osoby.
  Widziałam też w tymże kościele (do którego kiedyś przychodziłam regularnie na msze św.) człowieka przyjmującego Komunię Św. z rękami w kieszeniach. Był to jeden z bardziej szokujących "obrazków", jakie widziałam w swoim życiu. Czy kapłan miał prawo podać temu chłopakowi Komunię? Nie wiem... Wiem jedno, ciężko jest znaleźć dziś kościół, w którym promowane jest podawanie Hostii w pozycji klęczącej. Bo jeśli kapłan podający Komunię stoi na schodku przed ołtarzem, to ewidentnie sugeruje pozycję stojącą; musiałby się schylić, żeby podać Jezusa klęczącej osobie...
  Szkoda, że słowa Ojca Świętego tak wolno docierają do kapłanów.

  Agata Puciłowska

  OdpowiedzUsuń
 2. Jeśli zna Ksiądz innych kapłanów, dostrzegających i chcących wspierać tę myśl Papieża Benedykta - o skierowaniu ku Bogu, ze wszystkimi tego konsekwencjami - czy nie zechciałby im Ksiądz dać tu w blogu, na gościnnych zasadach, miejsca do wypowiedzi?
  Myślę, że mogłoby to być dobrem i dla piszących, i dla czytelników.

  Paweł Pojawa

  OdpowiedzUsuń
 3. Paweł:
  jak najbardziej. Dla kapłanów (i nie tylko) z wyrazistą troską o jedność z Papieżem blog jest otwarty!

  OdpowiedzUsuń
 4. Agata:
  spokojnie klękajmy. Niech się kapłan schyla, nic to nie szkodzi.

  OdpowiedzUsuń

Uwaga: tylko uczestnik tego bloga może przesyłać komentarze.