Po Soborze Watykańskim II Pan Bóg nie zmienił poglądów.

Zapraszam na mój nowy blog:

wtorek, 22 marca 2011

Ku wolności...


   Kontakt człowieka z Bogiem przerasta kategorie patriotyczne. A jednak…
   Polska jest zniewolona. Specjaliści dziedzin różnych niechże to wyjaśniają, zdiagnozują, sprecyzują.
   Najgłębszy wymiar problemu? Przewrotne serce niewiary, „której skutkiem jest odstąpienie od Boga żywego” (Hbr 3, 12).
   Najgłębszy wymiar niewoli? Grzech! Pan Jezus mówi nam jasno: „Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Każdy, kto popełnia grzech, jest niewolnikiem grzechu” (J 8, 34).
   Remedium? Pojednanie z Bogiem, serce czyste, wolne - wolne od grzechu. Tego uwalniającego pojednania człowieka z Bogiem dokonuje Jezus Chrystus. Sam o tym mówi: „Jeżeli więc Syn was wyzwoli, wówczas będziecie rzeczywiście wolni” (J 8, 36). Święci i w więzieniu byli ludźmi wolnymi.
   Moje serce stanowi cząstkę Polski. Konfesjonał jest miejscem wysoce patriotycznym. Dlaczego? Odnowa Polski, poszerzanie przestrzeni wolności w naszej Ojczyźnie, zaczyna się od wolności serca. Szczera spowiedź zakończona absolucją to dar wolności dla Polski. Odnawia się jedno serce = odnawia się Polska.
   Jakże będziemy odnawiać Polskę, jeśli jesteśmy niewolnikami grzechu?
   Jakże będziemy przysparzać światła Polsce, jeśli serce mamy czarne od grzechów?
   Świetlana teraźniejszość i świetlana przyszłość Polski ma źródło w światłym sercu.
   Bez wolności serca wszystko inne jest budowaniem na zmurszałym fundamencie. Budowla nietrwała. Niebezpieczna. Zawali się.
   Ergo? Częsta spowiedź - z własnych grzechów. Walka - z własnymi wadami. Walka - z własnymi pokusami. Realizacja dobra - we własnych myślach, własnych słowach, własnych czynach. Droga wolności.
   Ku wolności wyswobodził nas Chrystus. A zatem trwajcie w niej i nie poddawajcie się na nowo pod jarzmo niewoli!” (Ga  5, 1).
   Ach, kiedyż wreszcie zrozumiemy, że królewska droga wolności to realizacja dobra i tylko dobra?
   Przez odnowę serca do odnowy Polski.
   Przez wolność serca do wolności Polski.
   To nie jedyny aspekt wolności. Najważniejszy.
  
   * * *
  
Msza Święta:
   O beatyfikację Sługi Bożego Kard. Augusta Hlonda SDB.
   

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Uwaga: tylko uczestnik tego bloga może przesyłać komentarze.