Po Soborze Watykańskim II Pan Bóg nie zmienił poglądów.

Zapraszam na mój nowy blog:

poniedziałek, 16 kwietnia 2012

W jedności z naszym Ojcem Świętym Benedyktem XVI (1)


   Zaszczytnym obowiązkiem jest nagłaśnianie słów Ojca Świętego zakorzenionych w Tradycji.
   Zaszczytnym obowiązkiem jest nagłaśnianie decyzji Ojca Świętego zakorzenionych w Tradycji.
   Zaszczytnym obowiązkiem jest nagłaśnianie czynów Ojca Świętego zakorzenionych w Tradycji.

   Nasz Ojciec Święty Benedykt XVI obchodzi dzisiaj swoje urodziny. A za kilka dni, 19 kwietnia, świętować będziemy siódmą rocznicę wyboru Kardynała Josepha Ratzingera na Stolicę Piotrową.

   Słowa, decyzje i czyny naszego Ojca Świętego Benedykta XVI zakorzenione w Tradycji. Budzą one krytykę, są bojkotowane i przemilczane. Krytyka, bojkot i przemilczanie ze strony środowisk lewoskrętnych nie budzą zdziwienia. Krytyka, bojkot i przemilczanie wewnątrz Kościoła – także w Polsce – budzą niepokój i prowokują do postawienia pytań najpoważniejszych.

   W ramach mojej skromnej posługi kapłana rzymskokatolickiego chcę – dzisiaj i w najbliższych dniach – wskazać pewne treści, które sytuują się w zaszczytnym nurcie jedności ze słowami, decyzjami i czynami naszego Ojca Świętego Benedykta XVI zakorzenionymi w Tradycji.

   Dzisiaj zachęcam do wysłuchania kazania, jakie wygłosiłem dnia 24 sierpnia 2011 roku, ze szczytu Jasnogórskiego.
   Kazanie zatytułowane
   Polsko, idź naprzód w jedności z Papieżem!
   Polsko, przyjmij Chrystusowy Krzyż!
   Polsko, klęknij przed Bogiem!
   Kazanie jest wezwaniem do wprowadzenia w praktykę w naszej Ojczyźnie trzech wyraźnych – powszechnie bojkotowanych – zakorzenionych w Tradycji znaków, jakie daje Kościołowi nasz Ojciec Święty Benedykt XVI:
   1. Szeroki dostęp do najdoskonalszego aktu kultu, jakim jest Msza Święta Trydencka.
   2. Krzyż postawiony w centrum ołtarza, pasyjką w stronę kapłana.
   3. Komunia Święta w postawie klęczącej.

   Nagranie kazania: audio.

   Tekst w książce W blasku Jasnej Góry.
   Książkę można nabyć w księgarniach (zob. dział wstępny bloga, powyżej).

   Pomijam autora kazania. Warto jednak zwrócić uwagę na wymowę faktów: te słowa padły ze szczytu jasnogórskiego, w duchowej Stolicy Polski, przed uroczystością Częstochowskiej Pani, naszej Królowej! Sapienti sat!
   

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Uwaga: tylko uczestnik tego bloga może przesyłać komentarze.