Po Soborze Watykańskim II Pan Bóg nie zmienił poglądów.

Zapraszam na mój nowy blog:

piątek, 20 kwietnia 2012

Boskość Jezusa jasno stwierdzona oraz dwa zasadne pytania…Pan Bóg mówi prawdę:

Et omnis spiritus,
qui non confitetur Iesum, ex Deo non est;
et hoc est antichristi, quod audistis quoniam venit,
et nunc iam in mundo est”.
„Każdy zaś duch,
który nie uznaje Jezusa, nie jest z Boga;
i to jest duch Antychrysta,
który – jak słyszeliście – nadchodzi
i już teraz przebywa na świecie” (1 J 4, 3).

Quis est mendax,
nisi is qui negat quoniam Iesus est Christus?
Hic est antichristus, qui negat Patrem et Filium.
Omnis, qui negat Filium, nec Patrem habet;
qui confitetur Filium, et Patrem habet”.
„Któż zaś jest kłamcą, jeśli nie ten,
kto zaprzecza, że Jezus jest Mesjaszem?
Ten właśnie jest Antychrystem,
który nie uznaje Ojca i Syna.
Każdy, kto nie uznaje Syna,
nie ma też i Ojca,
kto zaś uznaje Syna, ten ma i Ojca” (1 J 2, 22-23).

Et non est in alio aliquo salus, nec enim nomen aliud est sub caelo datum hominibus, in quo oporteat nos salvos fieri”.
„I nie ma w żadnym innym zbawienia, gdyż nie dano ludziom pod niebem żadnego innego imienia, w którym moglibyśmy być zbawieni” (Dz 4, 12).

Ego sum via et veritas et vita; nemo venit ad Patrem nisi per me. Si cognovissetis me, et Patrem meum utique cognovissetis”.
„Ja jestem drogą i prawdą, i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej jak tylko przeze Mnie. Gdybyście Mnie poznali, znalibyście i mojego Ojca” (J 14, 6-7).

Ego et Pater unum sumus”.
„Ja i Ojciec jedno jesteśmy” (J 10, 30).

si enim non credideritis quia ego sum, moriemini in peccatis vestris”.
„Tak, jeżeli nie uwierzycie, że JA JESTEM, pomrzecie w grzechach swoich” (J 8, 24).

Człowiek rozumny zatem pyta:

Czego katolik szuka w synagodze?
Czego katolik szuka w innych religiach?
  

1 komentarz:

 1. Niech Będzie Pochwalony Jezus Chrystus.
  Święte słowa księże Jacku. Można oczywiście stawiać dalsze pytania:
  - Kto zaprasza do kościołów wrogów Niepokalanie Poczętej (protestantów)?
  - Kto i dlaczego nie uznał Maryi Współodkupicielki?
  - Kto i dlaczego w łono Kościoła wprowadził protestanckie formy?
  - W jakim celu zmieniono wszystkie Sakramenty?
  - Dlaczego większość hierarchów i kapłanów nienawidzi Tradycji a szczególnie tradycjonalistów?
  - Dlaczego większość biskupów jest nieposłuszna papieżowi?
  Niestety, pytań jest zbyt wiele, żeby je tu wszystkie przedstawić ale odpowiedź jest jedna: to ci, co albo zostali wprowadzeni w błąd przez modernistyczną teologię, albo wybrali ducha tego świata.
  Panie, sam z siebie nic dobrego nie mogę uczynić, jedynie grzeszyć. Bez Twojej łaski Panie zginę.

  OdpowiedzUsuń

Uwaga: tylko uczestnik tego bloga może przesyłać komentarze.