Po Soborze Watykańskim II Pan Bóg nie zmienił poglądów.

Zapraszam na mój nowy blog:

poniedziałek, 5 grudnia 2011

„W blasku Jasnej Góry” – kilka informacji (3)


   W książce W blasku Jasnej Góry znajdziemy także moje słowo wstępne oraz słowo do Polaków Sługi Bożego Kard. Augusta Hlonda SDB wygłoszone w Poznaniu dnia 24 grudnia 1934 roku.
   Następują w końcu kazania jasnogórskie o następującej tematyce: O modlitwie, O Eucharystii, O czystym sercu, Czyńcie dobrze! (Łk 6, 35), Ku wolności! (Ga 5,1), O miłości do Kościoła, O prawdzie. Książkę kończy ważne ósme kazanie: Polsko, idź naprzód w jedności z Papieżem! Polsko, przyjmij Chrystusowy Krzyż! Polsko, klękaj przed Bogiem!
   Szanownym Czytelnikom życzę owocnej lektury!
  
   A tutaj wspomniane słowa Kardynała Hlonda do Polaków:
   „Idźże więc, Polsko mocarna, w swą przyszłość, biorąc natchnienie nie z prawa ni z lewa; lecz z góry, z intuicji swych przeznaczeń, z bogactwa swego geniuszu. Nie naśladuj obcych, modnych wzorów. Rządź się własną zdolnością kierowniczą, obiektywnie, bez goryczy. Buduj się ze swoistym, wnikliwym talentem konstrukcyjnym, aby ustroje twoje nie popadły, jak u innych, w doktrynerską skrajność, lecz zapewniły ci ład i potęgę przez to, że obywatele, przykuci do Państwa więzią chętnego i karnego współdziałania, współzawodniczyć będą ze sobą szlachetnością i wielkością swej patriotycznej służby. W rodzinie narodów bądź wspólnikiem pożądanym i niezastąpionym partnerem. Tobą niech się szczycą synowie, którzy poza granicami Państwa przedstawiają polskie imię i żyją dumą polską. Idź w nowe czasy ze swym starym Bogiem, z Jego prawdą i prawem. Tym Bogiem zaznacz swą kartę konstytucyjną. Jego prawo bierz na uwagę przy pisaniu swych ustaw. O Bogu pamiętaj w całym swym życiu. On ci będzie duszą, światłem, ramieniem”.
   

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Uwaga: tylko uczestnik tego bloga może przesyłać komentarze.