Po Soborze Watykańskim II Pan Bóg nie zmienił poglądów.

Zapraszam na mój nowy blog:

sobota, 12 listopada 2011

Pius XI, Encyklika Quas primas (1)


   W ramach przygotowania do uroczystości Chrystusa Króla proponuję zapoznanie się z niezwykle ważną encykliką Piusa XI Quas primas. Dokument ten wyjaśnia wiele istotnych kwestii dotyczących Chrystusa Króla i Jego królowania. To papieskie nauczanie jest drogocenną pomocą – także dla wszystkich, którym bliska jest sprawa intronizacji Chrystusa Króla.
   Cytowane wybrane teksty pochodzą z wydania: Fundacja Pomocy Antyk, „Wydawnictwo Antyk Marcin Dybowski”, Warszawa 2003, Przedruk wydania z 1926 roku.
   Ewentualne wyakcentowanie wybranych fragmentów tekstu (pogrubiona czcionka) pochodzi ode mnie.
   Dzisiaj tylko kilka zdań wstępnych.
  
Encyklika
Quas primas

(O ustanowieniu święta Pana Naszego Jezusa Chrystusa Króla)

Jego Świątobliwości Piusa XI
z Opatrzności Bożej Papieża

Do Czcigodnych Braci Patriarchów, Prymasów, Arcybiskupów, Biskupów i innych Ordynariuszy, pozostających w pokoju i jedności ze Stolicą Apostolską.

Czcigodni Bracia!
Pozdrowienie i błogosławieństwo Apostolskie

W pierwszej encyklice, wydanej na początku Naszego Pontyfikatu do wszystkich biskupów, kiedy zastanawialiśmy się nad najważniejszymi przyczynami tych nieszczęść, jakie przygniatają ludzi, którzy się z nimi zmagają, wówczas otwarcie wskazaliśmy, iż tego rodzaju nawałnica zła nie tylko dlatego nawiedziła świat, ponieważ bardzo wielu ludzi usunęło Jezusa Chrystusa i Jego najświętsze prawo z własnych obyczajów i życia prywatnego, rodzinnego i publicznego; także i w przyszłości nie zajaśnieje pewna nadzieja stałego pokoju między narodami, dopóki tak jednostki, jak państwa stronić będą i zaprzeczać panowaniu Zbawcy Naszego. Przeto wezwaliśmy, by pokoju Chrystusowego szukano w królestwie Chrystusowym, i zapowiedzieliśmy, iż to zamierzamy uczynić, o ile to Nam będzie dane: a mianowicie, iż w królestwie Chrystusa nie można, naszym zdaniem, przyczynić się skuteczniej do przywrócenia i utrwalenia pokoju, jak przywracając panowanie Pana Naszego. I zaiste jaśniejszą nadzieję lepszych czasów obudził w Nas, czy to dopiero powstały, czy też silniej rozbudzony ów prąd wśród ludów ku Chrystusowi i Kościołowi Jego, w którym jedyne zbawienie: stąd też można było dostrzec, iż wielu z tych, co wzgardziwszy panowaniem Odkupiciela, stali się jak gdyby wygnańcami z Jego królestwa, przygotowuje się spiesznie i dojrzewa, by wrócić do obowiązków posłuszeństwa”.
  
   * * *
   
   Codziennie módlmy się w intencji naszej Ojczyzny!
   Codziennie gromadźmy się z Różańcem w ręku w miejscach publicznych!
   Chodzi o miejsca publiczne, ogólnie dostępne – w miastach, miasteczkach, na osiedlach, na wsiach, przy krzyżach, przy figurach, przy kapliczkach; w całej Polsce i za granicą.
   Módlmy się codziennie w tych miejscach za Ojczyznę odmawiając przynajmniej jeden dziesiątek Różańca!
  

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Uwaga: tylko uczestnik tego bloga może przesyłać komentarze.