Po Soborze Watykańskim II Pan Bóg nie zmienił poglądów.

Zapraszam na mój nowy blog:

piątek, 11 listopada 2011

Narodowe Święto Niepodległości AD 2011


   Przez siedem dni mieliśmy okazję duchowo przygotować się do Narodowego Święta Niepodległości. Podejmowaliśmy refleksję dni narodowej Nowenny, podczas której wygłosiłem – w dniach od 17 do 24 sierpnia br. – ze szczytu jasnogórskiego osiem kazań do Polaków. Słowo z Jasnej Góry do Polaków.
   W głoszonych treściach jest synteza wiary i patriotyzmu. Każda duchowa przemiana jednej polskiej duszy ma realny dobroczynny wpływ na losy naszej Ojczyzny. To jest najgłębszy wymiar odnowy: odnowa jednego serca.
   Wstępowaliśmy po stopniach – ku górze. Pierwszy stopień – modlitwa. Drugi stopień – Eucharystia. Trzeci – czyste serce. Czwarty – dobry czyn. Piąty – wolność. Szósty – miłość do Kościoła. Siódmy – prawda. Stopień ósmy – jedność z Papieżem.
   Jeśli będziemy ludźmi modlitwy, ludźmi Eucharystii, ludźmi czystego serca, ludźmi dobrych czynów, ludźmi miłującymi Kościół, ludźmi prawdy, ludźmi jedności z Papieżem, przysporzymy wiele dobra Polsce, naszej Ojczyźnie.
  
   Kazanie 8: Polsko, idź naprzód w jedności z Papieżem!
                  Polsko, przyjmij Chrystusowy Krzyż!
                  Polsko, klęknij przed Bogiem!   LINK
  
   Dodam tylko, że to ósme kazanie uczyniło już wiele dobra w sercach Polaków w różnych diecezjach, w różnych częściach Polski i za granicą. Słowo ważne i potrzebne.
   Taka jest moja – jako księdza – propozycja przygotowania i świętowania Narodowego Święta Niepodległości AD 2011. Duchowa propozycja. Dla Polaków.
   Zdaje mi się, że Pan Bóg przez to słowo wiele nam powiedział w odniesieniu do dzisiejszych kontekstów religijnych, moralnych, narodowych, państwowych. Program duchowej odnowy na dzisiaj. Program bezpieczny i pewny, bo zakorzeniony w odwiecznym i niezmiennym Słowie Bożym. Słowo Prawdy.
   Niech to słowo biegnie do polskich serc i umysłów w kraju i za granicą...!
   Repetitio est mater studiorum.
  
   * * *
  
   Codziennie módlmy się w intencji naszej Ojczyzny!
   Codziennie gromadźmy się z Różańcem w ręku w miejscach publicznych!
   Chodzi o miejsca publiczne, ogólnie dostępne – w miastach, miasteczkach, na osiedlach, na wsiach, przy krzyżach, przy figurach, przy kapliczkach; w całej Polsce i za granicą.
   Módlmy się codziennie w tych miejscach za Ojczyznę odmawiając przynajmniej jeden dziesiątek Różańca!
   

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza

Uwaga: tylko uczestnik tego bloga może przesyłać komentarze.