Po Soborze Watykańskim II Pan Bóg nie zmienił poglądów.

Zapraszam na mój nowy blog:

sobota, 30 kwietnia 2011

Prymas


   Polacy codziennie modlą się w centrum naszej Stolicy, na Krakowskim Przedmieściu. To niezwykle cenna kontynuacja – już ponad rok – która daje podstawy nadziei na odnowę naszej Ojczyzny i naszych polskich serc.
   W trosce o wspomnianą odnowę inspirujemy się postaciami ludzi szlachetnych. W czwartek i wczoraj przypomniałem Pasterza niezłomnego. Za miesiąc – 28 maja – przypada 30. rocznica śmierci Stefana Kardynała Wyszyńskiego, Prymasa Tysiąclecia. Jego wielkość i szlachetność wyraziła się w jego postawie wobec prześladowców. W swoim Testamencie pisał:
   „Uważam sobie za łaskę, że mogłem dać świadectwo Prawdzie, jako więzień polityczny przez trzyletnie więzienie, i że uchroniłem się przed nienawiścią do moich Rodaków, sprawujących władzę w Państwie. Świadom wyrządzonych mi krzywd, przebaczam im z serca wszystkie oszczerstwa, którymi mnie zaszczycali”.
   Tak może pisać człowiek wysokiej klasy człowieczeństwa.
   W dzisiejszym kontekście społecznym, politycznym, personalnym, w którym doskwiera nam panoszące się prostactwo, warto inspirować się ludźmi wielkiej klasy – tak, abyśmy, przyczyniając się do odnowy naszej Ojczyzny, dobre cele osiągali dobrymi, ewangelicznymi metodami.
   W centrum Warszawy modlimy się codziennie o beatyfikację Prymasa Tysiąclecia.

   * * *

Msza Święta:
   O beatyfikację Augusta Kardynała Hlonda SDB i Stefana Kardynała Wyszyńskiego.
    

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Uwaga: tylko uczestnik tego bloga może przesyłać komentarze.